iitimo

THL lakkautettava!

Kun räikeästi yli varojensa elävän valtion budjettiin haetaan säästöjä, olisi ne syytä etsiä sellaisista rakenteista, jotka ovat terveessä kansantaloudessa turhia tai jopa haitallisia. Ääriesimerkki organisaatiosta, joka ei ole historiansa aikana kyennyt tuomaan juuri mitään lisäarvoa, mutta onnistunut pseudo-tieteellisillä suosituksillaan ja täydellisyyttä hipovalla kyvyttömyydellään sekä tuhoamaan kansanterveyttä, että nostamaan sen kustannukset pilviin, on Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos, THL.

 

Se on historiansa aikana onnistunut pöhöttämään itsensä yli 1000 henkilön suojatyöpaikaksi. Ainoa meriitti on 1970-luvulla poliittisena kompromissina synnytetyn ravintosuosituksen kevyt päivittäminen pariin otteeseen, lääke- ja elintarviketeollisuuden muodostaman epäpyhän kombinaation lobbauksessa, suojeluksessa ja taloudellisessa manipuloinnissa. Sen tehtävänä on tilastoida, tutkia, todistaa ja syyllistää ihmiset siitä, että he ovat vain liian heikkoluonteisia lipsuessaan suosituksista.

Se kantaa kyllä mielellään kunniaa edeltäjänsä kehittämistä neuvolajärjestelmästä sekä kaikille maksuttomasta terveydenhoidosta, joiden syntyyn sillä ei ole osaa eikä arpaa. Sen siipien suojassa kenties maailman parhaat ja tasa-arvoisimmat rakenteet ovat muuttuneet toimenkuviltaan siinä määrin, että ne pitäisi nimetä uudelleen: Nuorten Perheiden Pelottelu- ja Syyllistämisneuvonta, sekä Osittain Subventoitu Sairauden Edistämisjärjestelmä. Sekin on pilkottu osiin, joista kannattavimmat on yksityistetty ja ikävimmät tapaukset jätetty alati rappeutuvalle julkiselle sektorille.

 

THLn sinänsä suuri ylläpitokustannus ei ole vielä summaltaan kummoinenkaan, jos verrataan sitä terveydenhoidon kokonaiskustannuksiin. Sen tutkimustiedon, jota THL ei julkaise, puitteissa voidaan arvioida, että jopa 50-60 % nykyisistä kustannuksista on täydellisen turhia. Ne olisivat joko ehkäistävissä ja osin jopa parannettavissa yksinkertaisilla ruokavalio- ja elämäntapamuutoksilla, joita THL puolestaan sabotoi kaikin mahdollisin keinoin, koska ne ovat sen omien suositusten vastaisia.

Lieventävänä asianhaarana todettakoon, että THL ei sinänsä ole vastuussa talousjärjestelmästä, jonka puitteissa itsetuhoisen elämäntapamme merkitys korostuu.

Mikäli THL haluaa puolustaa olemassaoloaan, sen olisi ainakin syytä kyetä ottamaan kantaa seuraaviin väittämiin, joita koskevat tutkimustulokset saavat yhä laajempaa empiiristä näyttöä. Joudun toki tulkitsemaan satojen lähteiden tieteellisen mongerruksen mahdollisimman ymmärrettävään muotoon, mutta jokainen perehtyköön sitten yksityiskohtiin halutessaan tarkemmin.

 

  1. Fruktoosi ja keinomakeuttajat

Ylipainon ja suoranaisen lihavuuden haitoista puhutaan paljon ja ongelma näyttää vain pahenevan alati laajenevasta dieetti- ja liikuntavillityksestä huolimatta. Siihen on kokeiltu rasvatonta, sokeritonta, suolatonta, mautonta ja luonnotonta, mutta silti itsehillintä pettää ja läski palaa entistä runsaampana takaisin, tuoden mukana myös invalidisoivia sairauksia.

 

Elintarviketeollisuus käyttää fruktoosia tai muita keinomakeuttajia lähes kaikissa jalosteissa, eikä kyse ole yleensä mistään luontaisista hedelmäsokereista, vaan synteettisistä sellaisista. Vaikutuksiltaan ne on todettu yhtäläisiksi ja hinnaltaan halvoiksi, varsinkin kun niiden korvaamaa sokeria on alettu haittaverottaa.

 

Fruktoosin suhteen on tiedossa (ilmeisesti ei THLn), että leptiini on välittäjäaine, joka tiedottaa ihmisen aivoille, milloin ”mässyä” on nautittu riittävästi. Ei välitä, koska fruktoosi katkaisee tämän tiedonkulun, mikä on elintarviketeollisuudelle taloudellisesti hyvä uutinen. Ahmimme siis hyvin helposti yli tarpeen, ellei jokaista kaloria laske erikseen. Sekään ei tosin auta, koska fruktoosista kehon tarvitsemaksi polttoaineeksi, glukoosiksi, muuttuukin vain noin 75 % ja loppu muuttuu suoraan läskiksi, ellei sitä onnistu liikkumalla polttamaan pois.

 

Ongelmaa ei suoranaisesti helpota, jos ruokavalio koostuu muuten vähärasvaisista tuotteista. Mikäli ravinnon rasvapitoisuus on liian alhainen tai rasvahappokoostumus elimistölle vieras, saattaa keho rasituksessa polttaa läskin sijasta mieluummin lihasmassaa, mikä ei ole lainkaan terveellistä.

 

Tähän liittyy varsin läheisesti myös hiilihydraattiasia, koska suosituksissa ei oteta kantaa paljoakaan niiden lähteisiin, mutta käytännössä tulotason aletessa on tyydyttävä liian hiilarivoittoisiin aterioihin. Suosituksilla ei ole mitään merkitystä, ellei niitä ole mitään käytännön edellytyksiä toteuttaa.

 

   2.   Rasvasota

Aasinsilta seuraavaan ristiriitaan saatiinkin jo edellä, eli THL on profiloitunut maailman rasvasodan lähettilääksi erityisesti Pekka Puskan aikana. Linjaa ei ole johtajan vaihduttua muutettu, eikä edes kommentoitu TIME-lehdessä kesäkuussa 2014 julkaistua artikkelia, jossa tieteentekijät vihdoin tunnustivat harhautuneensa asiassa täydellisesti metsään. Samainen, erittäin arvostettu lehti toimi aikoinaan rasvasodan äänitorvena 30 vuotta sitten. Rasvateoriaa on kritisoitu tiedepiireissä jo pitkään, mutta ääni on läpäissyt taustamelun vasta hiljattain, tunkematta silti THLn tietoisuuteen.

 

Puuttumatta sen tarkemmin rasvasodan sisältöön, rasvahappokoostumuksella on todettu olevan keskeinen rooli lähes kaikkien elimistön tulehdustilojen synnyssä. Asia ei suinkaan korjaannu niin vähällä, että synteettinen margariini korvattaisiin taas oikealla voilla, koska sodan tiimellyksessä myös syömämme lihatuotteet alettiin eläessään ruokkia siten, että ne noudattaisivat uuden ihanteen mukaista koostumusta. Tehotuotannon kotieläinten rasvahappokoostumus on siten yhtä lailla pielessä.

Teuraseläinten kohdalla ongelma ei ole niin suuri, koska ne eivät ehdi yleensä sairastumaan ennen päätymistään lautaselle. Jalostuseläinten parissa ongelmia on havaittu senkin edestä. Niiden kiertonopeutta on jouduttu kasvattamaan tai elinikää pidentämään lääkityksellä, kuten ihmistenkin kohdalla on käynyt.

Sivujuonteena tässä asiassa on ollut kolesterolihumpuuki, jossa THL on kunnostautunut statiini-lääkityksen markkinoinnissa lääkärikunnan kautta. Sillä ei ole todistetusti onnistuttu edistämään monenkaan terveyttä, mutta sivuvaikutukset ovat kyllä tuhonneet monen ihmisen terveyden.

 

 3.   Stressi ja psyykelääkkeet

Laumaeläinten parissa tehdyistä tutkimuksista on selvinnyt, miten vaarallista stressi on. Lauman johtavat yksilöt kykenevät  tappamaan heikompiaan pelkästään aiheuttamalla niille jatkuvan stressitilan.

Tästä voisi äkkinäinen ajattelija löytää melko osuvan analogian vallitseviin työelämän olosuhteisiin organisaatiossa jos toisessakin, enkä ainakaan itse voi väittää päättelyä virheelliseksi.

Stressi on sinänsä luonnollinen tapa reagoida ympäristön uhkiin ja elimistöllä on keinonsa palautua normaalitilaan, kun tilanne on ohi. Stressitilan muuttuessa krooniseksi tai korjaavan järjestelmän mennessä epäkuntoon, voi psykosomaattisten oireiden yhdistelmä olla hengelle hupaa, mutta lievemmilläänkin joko osittain tai kokonaan invalidisoivaa.

 

Jopa THL sentään puhuu näissä tapauksissa yksilön elinympäristön muuttamisen tai terapiahoidon välttämättömyydestä, mutta käytännössä vaikkapa vaikeaan masennustilaan ajautuneella on äärimmäisen harvoin todellisia mahdollisuuksia muuta kuin ylettömään lääkehoitoon, jonka käyttämättä jättäminen johtaa Kelan korvausten menettämiseen. Lääkkeistä on raportoitu sivuvaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa pahempia seurauksia, mitä lähdettiin korjaamaan.

 

Ylikuormittavan ympäristön aiheuttamat vahingot ovat niin laajoja ja vaikeita, ettei kunnolliseen hoitoon löydy mitenkään riittäviä resursseja. Silti THL on päällimmäisenä vaatimassa systeemin sairastuttamilta, täysin voimattomilta potilailta, että heidän on itse muokattava elinympäristöään vähemmän stressaavaksi. Tässä vaiheessa yleensä kaiken menettäneellä ihmisellä on elinkeinovalikoimassa jäljellä toimeentulotuki tai laitoshoito.

 

  4.   Valkuaisaineet

Aivan kuin edellisissä ei olisi tarpeeksi, tunnistaa autoimmuunijärjestelmämme kehoon tunkeutuvat viholliset juuri sinne päätyvän valkuaisaineen koostumuksesta. Tässä suhteessa ihmisen evoluutio ei ole ehtinyt mitenkään vastaamaan siihen kehitystyöhön, jossa niin kasvi- kuin eläinperäisen ravinnon valkuaispitoisuudet ja koostumukset ovat muuttuneet hyvin radikaalisti muutamassa vuosikymmenessä. Siihen on ollut vaikutuksensa niin lajikejalostuksella, lannoituksella, kuin myyntiajan maksimointiin tähtäävillä käsittelyprosesseilla ja lisäaineistuksillakin.

 

Lievempiä oireita, kuten allergioita, hoidetaan lääkkeillä vaihtelevin vastein, mutta vaikeampiin autoimmuunisairauksiin ei ole juuri muita hoitokeinoja kuin ruokavalion pysyvä muutos. Nekin ovat räjähdysmäisesti lisääntyneet, mutta ilmeisesti vain reilun 1000 ihmisen organisaatiolta on liikaa vaadittu, että se nostaisi aiheen tikun nokkaan, eli hoitaisi itselleen kuuluvia tehtäviä.

 

Listaa voisi vielä jatkaa, mutta jo näistä pitäisi herätä kysymys: Kuinka on mahdollista, että valtio ylläpitää massiivista organisaatiota, jonka toiminta on lähes täydellisessä ristiriidassa oman nimensä ja sille ainakin nimellisesti asetettujen tavoitteiden kanssa?

 

Vaarallisinta asiassa on se, että laitoksella on valta, voima ja kunnia määrätä kaikki hoitopalveluja suorittavat organisaatiot noudattamaan hyvin hatarin perustein laatimiaan käypähoitosuosituksia, ynnä muut viranomaiset kontrolloimaan kansalaisia ja noudattamaan itselleen haitallisia elämäntapoja.

Toki se myös puuttuu ensimmäisenä kaikkiin itse- ja korvikehoitoihin, sekä haitallisiksi luokittelemiinsa elämäntapoihin, joiden perusteella moraalista ylemmyydentunnetta kokevat poliittiset keskinkertaisuudet sysäävät maksimaalisen haittaverokuorman varattomimpien ja heikoimpien harteille.

THL nauttii myös yhteiskunnassa sellaisesta asemasta, jossa se voi pyyhkiä lattiaa ihmisoikeuksista tärkeimmällä, jokaisen oikeudesta määrätä omasta kehostaan.

 

Selittäkää minulle, miksi näin turmeltunutta laitosta pidetään verovaroin pystyssä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

32Suosittele

32 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (56 kommenttia)

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Kun THLn tuotoksia tarkastelee, se olisi selviytynyt tehtävästään puolueettomana laitoksena korkeintaan parin kymmenen META-analyysiin kykenevän tutkijan voimin.

Sen sijaan se on keskittynyt selkeän poliittisesti ohjatun agendan todisteluun ja markkinointiin, tuottaen itse osan tarkoitusperiinsä soveltuvasta tutkimuksesta.

Silti se on vain yksi esimerkki valtion organisaatioista, joiden kuuluisi nauttia kansalaisten jakamatonta luottamusta puolueettoman tiedon tuottajana.

Pitäisi olla sitten kunkin yksilön asia, miten hän suhtautuu käytettävissä olevan tiedon soveltamiseen omaksi parhaakseen.

Minua tällainen hivuttava manipulointi ja vääristely kuvottaa jopa enemmän kuin Neuvostoliiton suoraviivainen suunnitelmatalous. Kummankaan ongelmana ei ole suorittava porras, vaan se, että ohjeet sanellaan sieltä, missä ei tarvitse piitata lainkaan niiden typeryydestä tai toteuttamiskelvottomuudesta.

Palkka juoksee reippaanlaisena, vaikka ei tarvitse edes vaivautua tarkistamaan toimintansa tolkullisuutta, saati ottaa siitä mitään vastuuta.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Kirjoituksessa on virhe. Käypähoitosuositukset: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

THL on kuitenkin se viranomainen, joka pyrkii yhtenäistämään hoitosuositukset sulassa sovussa Duodecimin kanssa ja on keskeisin vaikuttaja sosiaali- ja terveysministeriön alaisten viranomaisten ohjeistamisessa.

Duodecimin tekemisiin vaikuttaa suoraan lääketeollisuuden lobbarit, eikä toimintaan kohdistuvista korruptiohuhuista ole todellakaan puutetta.

Samoin käsittääkseni THLn johtajisto on käytännössä järjestään kyseisen Duodecimin jäseniä, eli he istuvat kahdella jakkaralla samanaikaisesti, eivätkä näe siinä mitään ongelmaa.

Jos joku lääkäri pyrkii tässä porukassa itsenäiseen ajatteluun, on työpaikka välittömästi vaarassa, kuten useat esimerkit osoittavat. Viimeksi kenkää Mehiläisestä sai Kopakkala, joka julkisesti uskalsi arvostella psykiatrisen lääkehoidon tuloksia.

Kyllä mafia on mafia, vaikka sillä nykyään onkin laki suojanaan.

Tero Virtanen

Kannatetaan. Potkut vaan kaikille Thl:ssä, täysin joutava laitos. Suojatyöpaikka.

Käyttäjän TaunoVornanen kuva
Tauno Vornanen

Kyllä ihminen on jotenkin vieraantunut,tai vieroitettu itsetuntemuksesta. Ei kyetä päättämään asioistaan ilman erityistä "asiantuntijaa",jotka sitten vie ihmistä kuin hullua tukasta. Tietenkin tällä tehdään rahaa,eikä tunnu oikein reilulta,että esm.paino-ongelmien kanssa painivat,joutuvat jatkuvasti pettymään.
Pitääkö jonkun todella hokea joka päivä:" älä syö suklaata,se lihottaa". Unohtaako kohde sen huomenna ? Eikö silloin pitäis käsitellä muistisairautta !
Ollessani kuntoutuksessa,ravintoterapeutti (melko tukeva ihminen) esitteli lautasmallia,eli millä se tulee täyttää.
Kummallista,tietoutta on hirveästi,mutta porukka vaan lihoo ?

Käyttäjän TimoKalliokoski kuva
Timo Kalliokoski

Kiitos hyvästä kirjoituksesta.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Listasta jäi (ehkä syystäkin) gluteeni ja sen mahdolliset vaikutukset isoon osaan väestöstä, vaikka ruokapyramidissa sitä sisältävät tuotteet ovat keskeisessä osassa.

Mutta jos miettii, että meillä on laitos, jonka tehtävä on parantaa kansan terveyttä ja hyvinvointia (?), miltähän mahtaa näyttää tulos tähän mennessä? Että 2009 - 2014, ovatko ihmiset nyt henkisesti ja fyysisesti terveempiä kuin sitä ennen?

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Gluteeni tai tarkemmin gluteiini on viljoissa esiintyvä aminohappo, eli yksi pohjoisen rodun elimistölle kiperimmistä valkuaisaineista, joka erityisesti stressiin yhdistettynä tuhoaa autoimmuunijärjestelmän korjaamattomaan kuntoon, ellei ymmärrä luopua viljoista ajoissa.

On myös merkille pantavaa, että 1960-luvulta lähtien viljojen jalostuksella ja voimallisella typpilannoituksella gluteiinipitoisuudet ovat nelinkertaistuneet, mikä ei voi olla näkymättä herkistyneiden lukumäärässä. Toinen merkittävä viljojen aminohappo on gliadiini.

Vaikutusmekanismeja ei tunneta edelleenkään täydellisesti, mutta valkuaisaineiden osuus on todennettu toistuvasti ja kiistatta.

THLn negatiivista saldoa jälkikäteen arvioitaessa, uskon sen osoittautuvan tuhoisammaksi kuin tupakka, alkoholi, liikenneonnettomuudet ja tapaturmat yhteensä.

Juridisessa mielessä joku voisi puntaroida myös tekojen järjestelmällisyyttä, tahallisuutta ja tuottamuksellisuutta.

Käyttäjän TaunoVornanen kuva
Tauno Vornanen

Me olemme koekaniineja tahallisesti,tai tahattomasti. Joka tapauksessa luonnonmukainen ravinto kävis järkeen paremmin,kuin kaiken maailman "pulaatiot".

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Tässä mielessä ei voida myöskään kokonaan sulkea pois teorioita, joiden mukaan yhden "pulaation" eli populaation tietoinen harventaminen on tosissaan kajahtanut jonkun päähän, kun ensin on matemaattisella puolihuolimattomuudella todistettu, ettei mollikalla riitä enää elintilaa ja ravintoa kaikille.

Kysehän on ainoastaan siitä, että nykyisellä energian kulutuksella ja elintavoilla tila tai ruoka ei riitä. Työttömyyshän on ihmisen suurin hyve, kunhan sitä ei toteuta kokopäiväisesti, vaan kuluttaa mahdollisimman vähän ja osallistuu tuottamiseen vain tarpeen ja varmuusvaraston verran.

Olemme käyttäneet öljystä saatavat energiaorjat maaperän pieneliöstön köyhdyttämiseen, vaikka juuri optimoiduissa oloissa ne pieneliöt ovat kaikkein tehokkaimmat ja vaatimattomimmat orjat, mitä kuvitella saattaa. Kaiken lisäksi ne uusiutuvat loputtomasti ja todella nopeasti, jos on missä lisääntyä.

Ne ovat kaiken luonnonmukaisen tuotannon perusta, mutta aiheen tutkiminen lopetettiin jo 50 vuotta sitten, kun kemiallinen tehomaatalous keksittiin ja sillä voitiin tehdä isoa bisnestä.

Olen itse kasvattanut herkkusientä pari miljoonaa kiloa hehtaarilla vuodessa ja käytetyn kasvualustan käsittelyllä nostanut peltoviljelyssä juurikkaan ja vehnän satotasoa kolmanneksella ihan näppituntumalta, kun tuntui mielenkiintoiselta kokeilla ja rahaa kunnolliseen koetoimintaan ei ollut.

Sillä aikaa on näprätty koeruutujen parissa, missä on pipetillä siirretty geeniperimää toisista kasveista ja liruteltu ravinneliuosta tehtaan paketista kovin vaatimattomin sadon parannuksin, joka lisäksi on täysin ohi siinä vaiheessa, kun fossiilisen energian hinta nousee nykyisestä edes tuplaksi. Järjestelmä tuhlaa laskelmien mukaan 10 kaloria yhtä lautaselle päätynyttä kohti.

Ei tule toimimaan, mutta vaihtoehto toimii aivan varmasti, jahka sitä viitsitään tutkia.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

http://m.taloussanomat.fi/?page=showSingleNews&new...

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kerännyt perustuslain vastaisesti rekistereihinsä vuosien ajan tietoja kaikkien suomalaisten kaikista terveyskeskuskäynneistä. Arkaluontoisten tietojen kerääminen ja käsittely on pohjautunut vanhentuneeseen lainsäädäntöön, joka ei täytä perustuslain vaatimuksia.

Hanke on ollut valtava. Rekisteriin on kertynyt vuosittain tietoja lähes 50 miljoonasta tapahtumasta. Tiedot ovat henkilökohtaisia ja niiden sisältö on yksilöity hyvin tarkasti. Niistä käyvät ilmi asiakkaiden henkilötunnukset, tehdyt toimenpiteet, lääkitys sekä jatkohoito.

Varsinaisten lääkärikäyntien lisäksi rekisteriin on kirjattu tietoja muun muassa neuvolakäynneistä, kouluterveydenhuollosta sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Lääkitys- ja rokotustiedot luetteloidaan pistoskohtineen.

Suomen Kuvalehti kertoi ongelmasta ensimmäisen kerran huhtikuussa 2012. Asiasta tehtiin kantelu oikeuskanslerille. Runsas vuosi sitten hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää totesi SK:lle, että tilanne saattaa olla jopa rikosoikeudellisesti arvioitava.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen tänään tekemä päätös on järeä. Sen sijaan, että hän olisi vain tyytynyt kehottamaan ministeriötä kiinnittämään huomiota asiaan, Puumalainen antoi huomautuksen. Se on hänen toimivalta-asteikollaan voimakas ratkaisu.

Puumalaisen päätös kohdistuu nimenomaan sosiaali- ja terveysministeriöön.."

https://www.youtube.com/watch?v=8elE7Ct1jWw

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/salainen-o...

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Vai järeä huomautus???!!!

Oikeusvaltiossa yksikään organisaation johtoryhmästä ei selviäisi alle 10 vuoden ehdottomalla vankeusrangaistuksella, kun yhdistetään kaikki nämä mielivaltaiset ja laittomat operaatiot.

Sitä vastoin pelkän sikaflunssarokotteen aiheuttamien haittojen korvaussummaksi yhteisistä verovaroista on arvioitu 100 miljoonaa euroa, mikä ikuisesti invalidisoitua narkoleptikkoa kohti lienee löysä korvaus hänelle ja perheelleen aiheutetuista vahingoista.

Rokotesatsin hinta taisi olla 30 milkkua ja niistäkin suuri osa vietiin vanhentuneina Ekokemiin. Lähihistoriassa yksi räikeimmistä korruptiotapauksista ohitettiin olan kohautuksella, vaikka todisteita olisi ollut yllin kyllin.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Eihän tämä ole oikeusvaltio. Esimerkiksi kouluampumisissa vastuullinen ministeri olisi aikaa eronnut ja valtio olisi ottanut sille kuuluvan vastuun.

Käyttäjän JouniM kuva
Jouni Minkkinen Vastaus kommenttiin #25

Miten vastuullinen ministeri oli vastuussa yksittäisestä teosta jonka suorittajaan ministerillä ei ole välittömiä vaikutusmahdollisuuksia?

Hyväksyisitkö sinä toimet joilla kouluampumiset oppilaiden toimesta estettäisiin. Jokaisen oppilaan päivittäinen turvatarkastus, laukkujen tarkistukset, aidatut alueet joista ei saa poistua. Mitkä ovat tuon tasoisen toiminnan kustannukset? Jos koulussa on vaikkapa 700 oppilasta tulossa kouluun klo kahdeksan pitäisi jokaisessa koulussa olla lentokentän turvatarkastustaso.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Vaikka haastajia ei näy ilmaantuvan, nokitan silkkaa vi**umaisuuttani vielä fosforin ja kalsiumin pitkään tiedetyllä keskinäisriippuvuudella.

Liika fosfori, eli ravinnossa fosfaattien saanti estää kalsiumin imeytymisen, jota puolestaan voi hieman kompensoida lisäämällä D-vitamiinin käyttöä.

Edelleen tiedetään, että fosforia käytetään runsaasti lannoituksessa ja lisätään julmetusti elintarvikkeisiin jälkikäteen, eli saantisuositus ylittyy nelinkertaisesti.

Tiedämme, että maitotuotteista ja muutamista muista tulee kalsiumia aivan riittävästi pitämään hampaat ja luuston kunnossa. Eipä pidäkään, koska fosfaatti, ja osteoporoosista on tullut ikääntyneille suuri riesa.

Niin on myös kalkkisaostumista, jotka tukkivat verisuonia entistä taajempaan ja todella usein kuulee nykyään ihmisten valittavan asentohuimauksesta, kun kalkki (kalsium) saostuu sisäkorvan "vatupassin" nesteeseen.

Selittäkää nyt maallikolle, että näillä asioilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.

Risto Koivula

Kannatan.

THL ei ole myöskään virkavstuussa puoskariteorioista, kuten ei ole Suomen akatemiakaan, eivätkä esimerkiksi korvausmielessä edes tiedeyliopistot.

Nyt kun Suomessa myös rikoksen (puoskraoinnin, kuolmantuottamuksen, jen.) valmistelu on kriminalisoitu ilman eri lakia, on ristiriita ja laiton tilanne tääsä huutava.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2012/10/kukaan-...

THL:n entistisen puheenjohtan pekka Puskan esitys Turun ylipiston kangslerina on ollut täysin luokaton, alla kaiken arvostelun:

http://ristokoivula1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1725...

On edessä suuria haasteita:

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/07/europuo...

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka

Samaa mieltä. Nurin vaan koko laitos.

Koppava rokotusohjelmanjohtaja kehotti mua lukemaan sarjakuvia, kun kyselin HPV rokotteen haittavaikutusepäilyistä maailmalla.

http://rikureinikka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/17052...

Niko Sillanpää

Juu juu. Ja tilalle Tohtori Tolonen, Tarja Somppi ja Antti Heikkilä. Ja tietysti Rokotusinfo ry.

Suomeen pitäisi perustaa virasto, joka tutkii romahtaneiden World Trade Centereiden teräspalkkeja. Niissä saattaa olla jälkiä termiittileikkauksesta. It's an inside job1!1!!!!!

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Vetäisitpä omituisen tulkinnan.

Luettelemallasi porukalla on varmasti kliinistä osaamista enemmän kuin THLn porukalla yhteensä ja heitä kannattaisi jossain määrin kuunnella. Paitsi Sompin etunimi on Taija. Olen keskustellut hänen kanssaan lääkärien koulutukseen kuuluvista, ravitsemukseen liittyvistä asioista. Hänen mukaansa sen painotus on olematon. Kuulin myös toisaalta, että liikuntafysiologiaa lääkärikoulutuksessa käsitellään peräti kahden opintoviikon verran.

Kaikilla on kuitenkin myös oma ansaintalogiikkansa rakennettu bisneksen ehdoilla, joten kaikkea ei pidä purematta niellä.

Siten valtion rahoittamalta instanssilta odottaisi edes pyrkimystä etsiä totuutta jostakin sieltä harmaasta välimaastosta.

WTC lienee jenkkien oma asia. Voit kyllä halutessasi tutkia sitä, jos tiedot ja taidot riittävät.

Käyttäjän JarmoNevalainen kuva
Jarmo Nevalainen

thln perustamisessa haettiin säästöjä, joopa joo. Suomen koko terveydenhuoltosektori on läpimätä. Kun katsoo lähihistoriaan ja näkee miten eri laitoksia on yhdistelty (stakes, sosiaali ja terveyshallitus, lääkintöhallitus, sosiaalihallitus, kansanterveyslaitos) ei voi kuin ihmetellä. Toki kuuluisia säästöjäkin ja tehostamista on varmasti jonkin verran saavutettu MUTTA kun se ei ole se tarkoitus.

Tähän kun lisätään vielä valvira mikä on myös kahden eri laitoksen sekasikiö niin tässä ollaan. Kaiken huippuna valviran rokotegaten yhteydessä laitos jatkuvasti valitteli resurssipulaansa, ikään kuin se olisi syy huonosti johdettuun ja tehtyyn työhön.

Timo totesi täysin oikein, että tämä kehitys on ollut täysin harkittua ja ulkoa johdettua. Tie umpikujasta pois alkaa kääntymällä ympäri ja etsimällä uusi tie. Tämä edellyttää toisenlaisia päättäjiä. Jokainen voi vaikuttaa.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Tässä vaiheessa kiitän kaikkia kommenteista ja lähden ystäväni äidin hautajaisiin. Hän ehti elää pitkän ja kokemusrikkaan elämän ja myös kuolema kohteli häntä arvokkaasti.

Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Joku muu ei tee sitä, ellette ole maksukykyisiä hädän hetkellä.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Tietojen tarkastusoikeus Suomessa
Suomessa kaikki yritykset ja viranomaiset ovat velvollisia luovuttamaan rekisteröidyn pyynnöstä hänestä tallennetut tiedot hänelle itselleen tarkastettavaksi. Mikäli tiedot sisältävät virheitä, ne on korjattava. Tarkastusoikeutta saa käyttää kerran vuodessa maksutta.

Tietosuojavaltuutetun apua saa, jos tarkastuspyynnöstä kieltäydytään tai rekisterinpitäjä ei korjaa virheellisiä tietoja. Jos tietojen luovutuksesta kieltäytyy, on yrityksen tai viranomaisen annettava kieltäytymisestä kirjallinen todistus. Todistuksesta on käytävä ilmi syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty.

Joissakin poikkeuksissa, joissa tarkastusoikeutta ei rekisteröidyllä ole, kuten Poliisin salaisissa rekistereissä olevien tietojen kohdalla, tietosuojavaltuutettu voi tarkistaa rekisteröidyn puolesta talletettujen tietojen lainmukaisuuden.

http://www.tietosuoja.fi/fi/

Ja tottakai asianajaja/lakimies pitää olla joka perheessä ,ainakin jos on lapsia hankkimassa,tai niitä jo on.

Anna-Leena Nieminen

Kaikki valtion virastot pitäisi lakkauttaa tai muuttaa ne toimimaan vapaaehtoisuuteen perustuviksi.

Käyttäjän MirjamiParant kuva
Mirjami Parant

Viranomaisvalvonta on kaksiteräinen miekka! Toisaalta hyvä hillitsemään 'villejä' toimijoita, toisaalta ylivaltainen määrittelijä, jonka aika kuluu papereiden pyörittelyyn hyvällä palkalla.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Siksi kannattaisi mielestäni pohtia perusteellisesti Petri Flanderin alempana esittämiä ajatuksia. Saman arvomaailman jakavan yhteisön kesken ei juuri tarvita ulkopuolista valvontaa, ellei sen arvomaailma ole totaalisesti pielessä suhteessa elinympäristöön ja toisiin yhteisöihin.

Käyttäjän PetriF kuva
Petri Flander

THL toimii malliesimerkkinä ongelmasta, joka muodostuu yhtiöiden lobbausvoiman ylittäessä edustuksellisen demokratian sisäisen korjauskyvyn.
Englanninkielisessä keskustelussa tätä kutsutaan nimellä
http://en.wikipedia.org/wiki/Regulatory_capture

"Regulatory capture is a form of political corruption that occurs when a regulatory agency, created to act in the public interest, instead advances the commercial or special concerns of interest groups that dominate the industry or sector it is charged with regulating. Regulatory capture is a form of government failure; it creates an opening for firms to behave in ways injurious to the public (e.g., producing negative externalities). The agencies are called "captured agencies".

Suomenkielistä termiä en tiedä kehiteyn. Ehkä siihen on syynsä...

Käyttäjän PetriF kuva
Petri Flander

Jos keskustellaan siitä, mitä asialle voi tehdä, päästään ehkä varsinaisen jännän äärelle.

1. Hajotetaan THL ja perustetaan uusi.
Vastakysymys: montako vuotta menee, ennenkuin (edelleen merkittävä) lobbausvoima saa "korjattua vahingot" ja ollaan alkupisteessä?

2. Ok. Lopetetaan THL:n toiminnot kokonaan.
Vastakysymys: montako vuotta menee, ennekuin luodaan ongelma ja julkinen parku, jota täyttämään ilmestyy vastaavat elimet vastaavalla dynamiikalla?

Eli jotain perustavamman laatuista pitäisi tehdä...

Käyttäjän PetriF kuva
Petri Flander

Mitä voi sitten tehdä?
Koitetaanko vaikka ymmärtää tätä "follow the money" -pohjalta.

Väite: mitä enemmän loppuasiakaan edut on irroitettavissa osakkeenomistajan edusta, sitä rumempaa on meno.

3. Joo! Sosialisoidaan lääke- ja ruokateollisuus valtionyhtiöiksi!

Vastaväite: tämän toteutuskelpoisuus lienee 0%. Lisäksi edustuksellisen demokratian omistajaohjauksen puutteet on tuottaneet meille mm. valcon ja talvivaaran. Ei ole kauhean yliampuvaa kritiikkiä epäillä valtakunnanpoliittisten teletappien kykyjä hallita tämäntyyppisiä organisaatioita, etenkään kun valta järjestään keskittyy hyvin harvoihin käsiin - joihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti lobbauksella ja muilla keinoilla.

Käyttäjän PetriF kuva
Petri Flander

4. Entä jos... rakennettaisiin terve kokonaisuus ruohonjuuritasolta.

- Kustannuspaineissa kierivän julkisen terveydenhuollon slogani on:
"Jos ajelet meilläpäin, ajele ohi".

- Tulospaineissa kierivän yksityisen terveydenhuollon slogani on:
"Upeaa että tulit. Rahat tänne".

Näillä kummallakaan on vaikea rakentaa pitkäaikaista ratkaisua. Julkinen puoli on virkasuhteisuutensa ja kustannuspaineidensa takia jäykkä ja monesti asiakkaalle viheliäinen, ja yksityisen puolen pitäisi tuottaa aina vaan enemmän.

Mitä jos oikosuljetaan tämä lenkki. Entä jos terveyskeskuksen asiakas olisi samalla terveyskeskuksen suora omistaja? Niinkuin osuuskunnissa, jäsen ja ääni?

Ja palveluja tuottaisivat toisaalta osuuskunnat, toisaalta yksityiset ammatinharjoittajat, jolloin toimialan monimuotoisuus säilyy.

Käyttäjän PetriF kuva
Petri Flander

Ja takaisin postauksen aiheeseen:
nämä asiakkaisiin sitoutuneet yksiköt (yhteisöllinen terveydenhuolto) voivat muodostaa yhdessä toimivan tutkimusorganisaation, joka on täysin hoitotyön arjessa ja haasteissa kiinni, eikä ole altis teollisuuden tmv. lobbaukselle.

Tämä voisi mielestäni osaltaan korvata THL:n kaltaisen tutkimusorganisaation. Tai siis oikeammin, palauttaa tasapainon tutkimukseen ja keskusteluun.

Koska tässä on ilmeinen julkisen puolen elementti mukana kun puhutaan lainsäädäntöön ja ohjeistukseen vaikuttamisesta, olisi ylimmän lainsäädäntöä ohjeistavan elimen (THL:n ohjeistuken korvaava) koostuttava kolmesta tahosta: julkisista, yhteisöllisistä ja yksityisistä terveydenhuollon toimijoista.

Tällä porukalla syntyy jo sitä debattia.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Kommenteissasi on esitetty ihailtavaa ongelman analysointia ja ratkaisukeskeistä asennetta. Mahtavaa!

Rahoituskin hoituisi enemmän kuin ylenpalttisesti puretun THLn säästöistä.

Enää tarvitseekin ratkaista, miten estää Parkinsonin kuuden ensimmäisen lain toteutuminen uusissa organisaatioissa. Seitsemäs sen sijaan kannattaisi opetella vaikka ruotsalaisilta.

Käyttäjän PetriF kuva
Petri Flander

Meidän on helppo seistä jättiläisten harteilla. Osuuskunnan ideahan kehitettiin jo 1800-luvulla - ja todellisesta tarpeesta.

Tämä on periaatteessa sitä EU:n lanseeraamaa "subsidiariteettiperiaatetta" puhtaimmassa muodossaan - eli päätökset on tehtävä lähimmässä mahdollisessa yksikössä ja vuorovaikutuksessa niihin, joihin ne vaikuttavat.
Periaate, joka sittemmin vaiettiin kuoliaaksi kun se oli tehnyt sumutustehtävänsä.
https://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiarity

Jos ajatellaan vielä konkretiaa hetken, niin jos haluamme "kansalaiskeskeistä" tutkimusta, niin näyttää siltä että ainoa varma tapa tehdä sitä myös pitkällä aikavälillä on hoitaa se itse...

Ja, ottaen huomioon tyypillisen yksittäisen ihmisen mahdollisuudet tehdä kehittynyttä ravintotutkimusta, on ilmeistä että tähän tarvitaan yhteisöllisyyttä. Eli yhteisöllinen instanssi joka organisoi ja palkkaa tutkijat, eli rahoittaa ja tukee näitä tutkimuksia.

Muussa tapauksessa virallisten ja uusien/vaihtoehtoisten lääkkeiden ja hoitojen hoitovaste jää juupaseipäs limboon täältä ikuisuuteen.

Käyttäjän PetriF kuva
Petri Flander

Parkinsonin laeista en ole ihan varma, eikö niitä ollut vain yksi: "Työ täyttää aina sille varatun ajan" ?

Se miten saadaan parhaiten järjestettyä kuluttajaosuuskuntapohjaisen yksikön työ, on kyllä keskeinen kysymys, ja kohta jossa voidaan sekä ryssiä ja lujaa, tai onnistua aivan loistavasti.

Periaatteessa kysymys kiteytyy siihen, maksetaanko työntekijöille oikeista asioista, ja pystyvätkö he vaikuttamaan omaan työhönsä rakentavasti.

Terveydenhoitoyksikön näkökulmasta, yksi tapa hoitaa tämä asia on maksaa terveyskeskukselle joku tietty prosentti kunkin jäsenen tuloista - niin kauan kuin henkilö on terve. Ja kun ei ole, niin vähennetään haitan suhteessa summaa. Eli sairausajasta tulee tappiota, terveestä ajasta tuloa. Jos joku kuolee, niin tulee penaltia tietty summa, ja kun joku syntyy niin vastaavasti könttäsumma tuloa. Tämän pitäsi ohjata tekemään voitavansa vastuuväestön hyvinvoinnin eteen, ja etsimään hyödyllistä tutkimustietoa tämän toteuttamiseksi.

Sitten taas se, että miten työhönsä voi vaikuttaa... on selvää, että hyvin monissa yksiköissä muodostuu työtä tehdessä ns. hiljaista tietoa, joka on sitä vaseliinia mikä saa yksikön toimimaan fiksusti ja tehokkaasti.
Työyhteisön ulkopuolinen henkilö ei ole kovin hyvässä asemassa arvioimaan työyhteisön käytäntöjen parhaita järjestelyjä, vaikka asiakkkaana on tietysti oikeutettu arvioimaan työn lopputulosta.
Tässä kohtaa näyttäisi toimivan parhaiten se, että palvelun laadun ja määrän asettaa tilaaja eli kuluttajaosuuskunta, ja työn organisoi työntekijöistä koostuva työosuuskunta, joka jakaa em. tulosumman keskenään kun siitä on vähennetty toiminnan ja investointien kulut.

Tällöin omaan työhön voi vaikuttaa, innovaatiot saavat tilaa, hyvästä työstä saa palkanlisää, ja kkustannustuetoisuus pysyy toiminnassa ja hankinnoissa.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari Vastaus kommenttiin #41

Kaikki Parkinsonin lait referoituna tässä, saattaa aiheuttaa puolihysteeristä hihitystä: http://takkirauta.blogspot.fi/2010/04/parkinsonin-...

Itse olen päätynyt hyvin vastaavan kaltaiseen ajatteluun sen jälkeen, kun työpaikan yksityiset lääkäripalvelut tulivat maksamaan alle 700 euroa per/henkilö/vuosi ja ukot hoidettiin aina välittömästi kuntoon. Teollisessa tuotannossa tuollainen kustannus on kuitattu kenties vain yhden sairauslomapäivän säästämisellä.

Kuolemasanktiot ovat ainoa arveluttava ehdotuksessasi, koska loppupeleissä kuolleisuus on 100 %, mutta ymmärrän toki että sitä on tulkittava ideatasolta.

Historiallisesti katsoen mallissa on hyvin paljon yhtäläisyyksiä alkuperäisten heimokulttuurien toimintamalleihin, missä verisiteet on vain korvattu yhteisöä sitovan arvopohjan luomisella.

Tällaiselle yhteisölle muodostuu luontaiset motiivit suojella sekä toisiaan että elinympäristöään pitkäjänteisellä tavalla.

Nykymallissa tällaisia suojelumekanismeja yrittävät korvata palkatut viranomaiset, mikä vain näyttää pahentavan sekä resurssien että ihmisten väärinkäyttöä. Yhteisön itsekriittinen omavalvonta pelaisi paljon paremmin, kun jokainen toimija joutuisi testaamaan ideansa soveltuvuuden myös yhteisön arvomaailmaan pelkkien markkinoiden sijasta.

Tällaisen ajattelun vastustajat eivät ilmeisesti kykene hahmottamaan, miten rajusti fossiilisen energian ja ruoan hintojen nousu ajaa luontaisesti meitä tuohon suuntaan.

Veikko Penttinen

Suomi on hyvää vauhtia jakautumassa kahden kerroksen väkeen. Käypähoitosuositusväkeen joihin kuuluu yli puoli miljoonaa pääpillerin popsijaa, reilusti yli puoli miljoonaa statiineilla köpöttävää ja satojatuhansia verenpaine- ym muita lääkkeitä popsivat.

Sitten on kasvava joukko, jotka elävät omilla ehdoillaan, syövät luomua, tilaavat Iherbistä ja asioivat Ruohonjuuressa. He ovat oikeasti terveitä.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Olen samaa mieltä, että tuolla lääkkeiden määräämisellä ei suomalaisia todellisuudessa paranneta. Mitä on terveydenhoito tänään? Onko se lähes yksinomaan sitä, että määritetään mikä lääke itse kullekin vastaanotolle tulleelle sopisi juuri siihen vaivaan, jota hän valittaa ilman että oikeasti tarkistetaan henkilön kokonaistilannetta? Osaako lääkäri palvella? Onko hänet koulutettu Suomessa riittävän hyvin? Miksi suomalaiset lääkärit ovat paenneet tutkimuslaitoksiin ja muualle lääkärintöistä? Kuinka paljon tällaisia lääkäreitä on, jotka eivät lääkärin työtä tee tai ole tehneet, vaikka ovat saaneet siihen koulutuksen?

Työssä käyville on tarjolla paremmat lääkäripalvelut, ainakin osalle, muille on sitten jäljellä jämiä, jos niitä sattuu saamaan.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Juuri tällaisia asioita haluaisin ihmisten päätyvän ajattelemaan kyseenalaistavalla ja melko provokatiivisella kirjoituksellani.

Mielestäni Petri Flander on tuossa yllä tuonut esille erinomaisia ehdotuksia siitä, miten lääke- ja ruokateollisuuden kartellien yksipuolista valtaa voitaisiin rajoittaa.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

THL vastaa suomalaisista rokoteohjelmista. Täällä on viime aikoina puhutta autismin lisääntymisestä. Miten on tänään löytyikin artikkeli, että tietyllä lapsille annettavalla rokotteella on yhteys autismiin.

Tutkimus tehty: http://www.naturalnews.com/046553_MMR_vaccines_sci...

Suomalaista tietoa tuosta rokotteesta : http://fi.wikipedia.org/wiki/MPR-rokote

Missä kohtaan tulee sitokyvynraja vastaan? Sairastaako jotkin taudit vai saadako rokotteesta elinikäinen vamma?

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Uusissa rokotusohjelmissa on tosiaan ilmennyt ikäviä sivuvaikutuksia ja kaiken lisäksi niillä yritetään ennalta ehkäistä jokseenkin vaarattomia tai harvinaisia sairauksia.

Influenssatkin menevät lähes aina lepäämällä ohitse ja ne ovat vaarallisia lähinnä niille, joilla joku muu sairaus on heikentänyt vastustuskykyä.

Hoitoalan korkean tartuntariskin vuoksi enemmistö ainakin vaimon työpaikalla on rokotteita ottanut, sillä seurauksella, että keskimäärin negatiiviset vaikutukset ovat jopa lisääntyneet.

Testauksissa täytyy olla jotakin vikaa, koska haittoja ilmenee kohtuuttoman paljon. Ikävä kyllä, THL tuntuu olevan se taho, joka vähättelee niitä eniten tai jopa kieltää syy-yhteyden.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Harvinaisen totta: "Parkinsonin kolmas laki: Ekspansio merkitsee monimutkaistumista, monimutkaistuminen haavoittuvuutta ja haavoittuvuus rappeutumista."

Sellaisia ovat todellisuudessa keskittämisen edut.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Suomi taitaa olla USAn ja Venäjän ohella maailman kärjessä "ekspansiivisen monokulttuurin" saralla.

Kun elämän tarkoitukseksi otetaan maksimaalinen tehokkuus, siitä helposti katoaa kaikki ilo.

Elämä pyörii vain Cittarin, Prisman ja ABCn välissä, kun mitään muuta työn lisäksi ei ole enää tarjolla. Ne ovat ajaneet lähes kaiken pienen ja laadukkaan lopettamaan toimintansa tai pilaamaan tuotteensa teollisesti pilattujen puolivalmisteiden käytöllä.

Näennäisen runsauden seassa hyväksyttävän käyttökelpoisia tuotteita on ehkä noin 1 % valikoimasta näin yksilöllisesti tarkastellen.

Tehokkuus siis muuttuu tehottomuudeksi riippumatta siitä, onko kyse julkisesta vai yksityisestä sektorista. Ainoa ero on siinä, että markkinat rankaisevat yksityisen pöhöttymisestä nopeammin.

Markkinavetoisesti emme tule muuta saamaan kuin tehokkaimpien ylivaltaa ja keskitetyllä johtamisella tehottomuuden ylivaltaa.

Inhimillisintä sisältöä saataisiin markkinoiden ja hallinnon hajauttamisella. Ainakin saisimme monimuotoisia ja eläväisiä yhteisöjä. Äkkipäätä en tosin keksi, miten ne voisivat hyödyntää mammuttimarketteja, jotka ovat jo alkaneet vetovoimaansa menettää.

Käyttäjän MiiaSandberg-Mkelinen kuva
Miia Sandberg-Mäkeläinen

Kovasti olen itsekkin ollut huolissani tästä maasta ja miten sitä johdetaan milläkin saralla. Mutta miten normaali kansalainen pystyy taistelemaan näitä päättäjiä vastaan, kun aletaan jo syyttämään vanhempia vääristä valinnoista. Esim. jos vanhemmat jättävät lasten ruokavaliosta haitalliset viljat pois saattaa olla lastensuojelu ovella huotaanottamassa lapset vaarallisen karpauksen vuoksi. Tai nyt tämä' kilpirauhaskohu kun ei lääkärit saa enää hoitaa hyväksi havaitsemillaan tavoilla ihmisten terveyttä. Heti puututaan kaikkeen jos jostain asiasta huomataan olevan oikeasti hyötyä ihmisten hyvinvoinnille! Hei haloo ...mikä tässä menee vikaan. Eihän ihmisillä enää taida olla mitenkään itsemääräämisoikeutta missään asiassa. Nyt varmaan kansalaisten pitäs alkaa pitään yhtä ja tekemään asioille yhdessä jotain. Mutta joku viisas vois kertoa että mitä?

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Näyttää tosiaan vakavasti siltä, että kaikki asiat on asetettu päälaelleen ja vaatii melkoista kansalaisrohkeutta taistella tätä typeryyttä vastaan.

Itse pyrin nykyään välttelemään virallista terveydenhoitokoneistoa kaikin mahdollisin tavoin. Se ei ole suurikaan ongelma, kun lähes kaikki perheen parissa ilmenneet vaivat on saatu ruokavaliota säätelemällä kuriin.

Silti on vaikea välttyä runsaalta pöpövalikoimalta, jota heikon immuunivasteen omaavat levittävät ympärilleen.

Käyttäjän HelenaSalo kuva
Helena Salo

Hieno kirjoitus! Täyttä asiaa!

Pekka Valkeapää

Hieno ja todentuntuinen kirjoitus. Hienoja kommentteja myös alla. Samaa olen pohtinut itsekin ja todellakin olisi aika siirtyä oireiden lievityksestä todelliseen terveyden ylläpitoon joka ymmärtää myös yksilön tarpeet ja ottaa huomioon yksilölliset tarpeet kuten geeniperimän. Pohjoismaiset ihmiset ja gluteeni viljat ei sovi yhteen. Thl vaan pyrkii sovittamaan sen kaikkiin ja vaihtoehtoja ei julkisella puolella ole tarjolla. Siksi lapsille luodaan altistus sairauksiin jo päiväkodeissa ja kouluissa.
Kertokaa yksikin tutkimus jossa raskaasti prosessoidut margariinit edistävät terveyttä? Kylmäpuristettu öljy on sellaisenaan terveellinen, mutta ei kemikaalein tuotettu raskaasti prosessoitu versio siitä? Milloin suola on alkanut olla ihmiselle vaarallista. Terveyden ylläpitäjä vailla vertaa ja aikoinaan rahanakin käytetty. Ehkäpä syynä onkin se, että alkuperäistä merisuolaa on muokattu ja jalostettu ihmisen toimesta niin, että kehomme näkee sen vierasaineena.. Tai miksi valkoinen sokeri nostaa verensokeria huippuunsa, mutta ruskea mineraalit sisältävä sisarensa ja luonnollisesti tuotettu hunaja ei.. Miksi miljoonat ihmiset maapallolla kärsii laktoosi intorelanssista joka yleistya.. vasta kun maitoa alettiin käsitellä, mutta nämä ihmiset voi juoda luonnollista raakamaitoa ongelmitta.. Miksi on normaalimpaa sairastaa vuosittaiset kausiflunssat kuin olla sairastamatta? Miksi elintasosairaudet ympäri maailman ovat lisääntyneet sitä mukaa kun ylijalostettu, ravinneköyhä, torjunta-ainein ja lisä- ainein kyllastetty ruoka on vallannut luonnolliselta ruualta tilaa. Miksi tässä ei nähdä ongelmaa, vai eikö tässä haluta nähdä ongelmaa.. Riippuuko liian monen bisnes tästä? Sairauksien h

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Minusta jokaisen pitäisi asettaa tällaisia kysymyksiä ensin itselleen ja sitten yritettävä saada vastausta sieltä, missä ne pitäisi tietää.

Ellei vastauksia ala kuulua, alan ainakin itse huolestua, että kaikki ei ole aivan kohdallaan. Varsinkin, kun oman terveyden palauttaminen oli varsin yksinkertaista sen jälkeen, kun ymmärsi, mistä kokonaisuudessaan on kyse.

Luin kyllä siinä yhteydessä Duodecimin itsediagnoosiin pyrkivällä poissulkemismenetelmällä ja törmäsin samalla aivan tolkuttomiin hoitosuosituksiin varsinkin autoimmuunisairauksien kohdalla.

Suomessa toimivat, sairastuneiden asiaa ajavat liitot ja yhdistykset ovat täysin saman korruptiopesän saastuttamia, enkä ole saanut joillekin niistä hyvin ystävälliseen sävyyn siinä vaiheessa muotoilemistani kysymyksistä ja ehdotuksista mitään palautetta.

Tämä kukko on niin mätä, että siitä irtoaa pää käteen. Avasin sitä tämän päivän blogissa lisää.

Jari Koiksniemi

EHYT myös lakkautettavien listalle. RAY:n 5 millin tuella pyöritellään organisaatioita jonka pääasiallinen tehtävä on tukahduttaa ja taannuttaa koko suomi holhouden nimissä. Uusin heitto on, että tuplataan alkoholivero.
EHYT:n toiminnanjohtaja istuu Alkon hallituksessa jatkamassa kaksinaismoraalin huikeaa ystävyyssuhdetta. Edellinen taannuttaja monopolin hallituksessa oli Puska.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Enpä tuollaista järjestöä aiemmasta edes tuntenut. Miten se on säilynytkin tietoisuuden ulottumattomissa? Onko sellaisella silloin mitään virkaa, jos ei edes tunneta? Moniko Suomessa tietää mitä EHYt tekee?

Päihdeyhkäisyn pitäisi kuulua ensi sijaisesti lähipiirille. Kuinka monta päihde-ehkäisyys keskittynyttä organisaatiota järjestöä jne. Suomessa on? Miten vaikuttavia niiden toimet ovat olleet?

Miten paljon päihteiden käytön ehkäisytyöhön kuluu ja mitkä ovat tulokset?

Täällä yksi toimijaverkosto: http://www.a-kiltojenliitto.fi/index.php?option=co...

Täältä löytyi lisää EHYT toiminnasta. Sen vuosibudjetti on noin 5 miljoona euroa, joka rahoitetaan RAY:n avustuksilla. Ehyt ry:llä on 60-70 työntekijää, joista valtaosa näyttäisi olevan kytköksissä joko puoluekirjan, työhistoriansa tai sukulaissuhteidensa kautta SDP:hen, Vasemmistoliittoon tai kristillisiin piireihin. Voidaan siis puhua aatteellisesti sävyttyneestä kansanterveydellisestä toimijasta.

http://blogbook.fi/helenaeronen/alkoholipolitiikan...

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Juuri näin. Näitä hyödyttömiä puliveivausyhdistyksiä on pilvin pimein ja ne ovat lähes puhtaasti poliittisia suojatyöpaikkoja päättäjien kyvyttömille sukulaisille.

Jos haluaa osallistua ehkäisevään päihdetyöhön, voi sen tehdä ihan lähipiirissä ja talkoohengessä.

Näiden vaikutus on yhteiskunnallisesti arvioiden negatiivinen, joten niitä ei pitäisi rahoittaa missään tapauksessa. Rahoitetaan kuitenkin avokätisesti, koska samojen poliittisten organisaatioiden pehmolelut istuvat jakamassa kaikkien rahapelien ylijäämää.

Jari Koiksniemi

Tarkasteluun pitäisi ottaa myös STM: n alkoholipoliittiset vaikuttajat, esim. Ismo Tuominen. EHYT, THL ja STM lobbaavat päättäjiä kieltolakiaikaisin typerin keinoin. Ovatko päättäjät niin nössöjä, etteivät uskalla laittaa kuriin näitä taannuttajia. Keskustan ja SDP:n alkoholipoliittiset ohjelmat ovat kuin vuodelta 1919.

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Suojatyöpaikkoja kaikki. Poliittisa lobbareita myös ovat.

EHYT saa 5 miljoonaa RAY-rahoitusta. Aikamoisen kuluerän aiheuttaa n.60 hengen suojatyöpaikoista johtajien ja päälliköiden palkat. Titteliä nimittäin löytyy: järjestöpäällikkö, viestintäpäällikkö, koordinaatiopäällikkö, aikuistyönpäällikkö, innovaatiojohtaja, johtaja,toiminnanjohtaja sekä kohtaavan työn johtaja.
Jos tällainen taantumuksen suojatyökeskus pitää yleensäkin olla olemassa, miksi järjestössä ei ole edustettuna valtapuolueet.

Tutkivaa journalismia tällaisten järjestöjen tutkimiseen ehdottomasti lisää.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Olen vahvasti sitä mieltä, että Suomeen on alettava perustaa itsenäisiä yhteisöjä, jotka haistattavat pitkät näiden tanttaroiden aikaansaamille päähänpistoille.

Kun yhteisö itse määrittää henkisen ja sosiaalisen perustansa tarpeet, niin jokainen yksilö siinä sisällä oppii kyllä rajansa muutaman kokeilun jälkeen.

Oikeasti nämä ihmiset ovat paljon haitallisempia kuin työttömät, koska saavat paljon suurempaa vahinkoa aikaiseksi-

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

Kohtaan 4:

Gluteeni on suomeksi gluteeni. Murheellisia ovat joidenkin viljojen gluteenin prolamiinit, pahiten vehnän ja meidän viljoista vähiten kauran. Osalla ihmisiä on ongelmia noiden aineiden, kuten gliadiinin pilkkomisessa. Mainittakoon, että esimerkiksi koiran elimistölle samainen gliadiini on yleensä vieläkin pahempaa myrkkyä kuin ihmisille. Gliadiini on siis vehnän gluteenin osa.

Geneerisesti, gluteeni on se, jonka takia sivistyksemme yleensä on olemassa. Meillä vaan nykyään käytetään paljon juuri niitä gluteeneja, joiden prolamiinit eivät sovi kaikille ihmisille. Vähemmän ongelmallisia ovat esimerkiksi riisin ja maissin gluteenit.

Eiköhän tuo THL:ssäkin osata, jos lääkis-sukurasitteinen ikiteekkarinkin tuon osaa.

Mutta muutoin olen kyllä samaa mieltä tuosta paisuneesta verorahojen tuhlauksesta, byrokraatteja on vaan ihan liikaa.

Jyrki Paldán

Olin jo kirjoittamassa puolustuspuhetta sillä verukkeella että elintarviketurvallisuus on Suomessa lähestulkoon maailman parhaalla tasolla, mutta lyhyellä googlauksella tajusin että Evirahan sen tontin hoitaa.

Täytyy sanoa että THL on tosiaan jäänyt tuntemattomaksi näin tavallisen tallaajan näkökulmasta.

Rai Bert

Meinaatko siis että Thl on täysin turha laitos? Kenen pitäisi sitten tehdä tutkimustyöt mitä ne tekee laajasti terveysalalla? Ihan turhaa kaikki vai?

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Ei toki, mutta kyseenalaistan sen koon ja motiivit. Otsikko on toki provosoiva tarkoituksella.

Toimituksen poiminnat