iitimo

Olenko ilmiantovelvollinen törkeiden rikosten valmistelusta?

Haluaisin oikeusoppineiden näkökulman tähän kansallisesti hyvin merkittävään kysymykseen. On aivan ilmeistä, että käynnissä on Suomen historian vakavimpien ja törkeimpien talousrikosten valmisteluprosessi. Erityisen ongelmallisen asiasta tekee se, että valmistelu tapahtuu nykyisen valtiojohtomme toimesta.

Toiminnan suunnitelmallisuuden ja törkeän tuottamuksellisuuden tunnusmerkistön täyttyessä on vaarana, että rikosten aikanaan paljastuessa olisimme yhteisvastuullisina korvaamassa näillä rikoksilla aiheutettuja vahinkoja. Vai rajoittuuko taloudellinen ja rikosoikeudellinen vastuu niihin, joiden nimet löytyvät mahdolliseen tutkintaan päätyvistä asiakirjoista?

 

Jo juridisten lähtökohtien arviointi on tässä tilanteessa hankalaa. Onko valtio edelleen juridisesti validi käsite, vai kuuluuko se nykyään siviilioikeuden piiriin, koska valtiorakenne on käytännössä purettu ja jaettu yritysmuotoisiksi yksiköiksi, muodostaen siten juridisessa mielessä konsernin? Niin Suomen valtio kuin sille alisteiset organisaatiot ovat selkeästi kaupparekisteriin merkittyjä yrityksiä, joilla on omat Y-tunnukset ja siten ne toimivat liikesuhteessa ja taloudellisessa riippuvuudessa keskenään.

Raja on entisestään hämärtynyt, kun joitakin valtiolle kuuluneita toimintoja on siirretty kokonaan yksityisille toimijoille, joiden rahoituksesta kuitenkin merkittävä osa tulee suoraan tai välillisesti valtion tai kuntien budjeteista. Myös näiden toimijoiden veloilla on monissa tapauksissa julkinen takaus, vaikka takaajan maksukyky on niin valtiovarainministeriön kuin luottoluokittajien arvioiden mukaan alentunut.

 

Joka tapauksessa tämä ”konserni” toimii alisteisessa suhteessa Euroopan Unioniin ja Euroopan Keskuspankkiin, joille se on tilinpitovelvollinen taloudellisesta ja toiminnallisesta asemastaan Unionin jäsenenä.

Kyse onkin nyt siitä, että valtiovalta on ryhtynyt järjestelmällisesti toimenpiteisiin, jotka antavat vilpillisen ja vääristyneen kuvan niin Unionin toimielimille, velkojilleen kuin muille konsernin taloudesta ja toimintakyvystä riippuvaisille tahoille. Siviilioikeudellisina rikosnimikkeinä vaikuttaa hyvin selkeältä näyttää toteen ainakin jatkettu törkeä velallisen epärehellisyys, jatkettu törkeä petos ja niihin liittyvät törkeät kirjanpitorikokset.

 

Julkisuudessa Suomen hallituksen esittämien ”rakenteellisten uudistusten” taustalta löytyy pääosin vain ”liiketaloudellisia järjestelyjä”, joilla on hyvin vähän, jos lainkaan positiivisia vaikutuksia konsernin taloudelliseen asemaan. Liikennekaaren ja Soten kaltaisissa ”uudistuksissa” ei ole kyse palvelujen tosiasiallisesta parantamisesta, vaan julkisen sektorin omaisuuden, velkojen ja riskien siirtämisestä kolmansille osapuolille, vieläpä negatiivisista pitkäaikaisvaikutuksista piittaamatta. Myös valtion vastuita kantaakseen ottavia ja ottaneita yksityisiä toimijoita on saatettu vakavasti johtaa harhaan, lupaamalla katteettomia vakuuksia sellaisten tapauksien varalle, missä hanke ei osoittaudukaan liiketoiminnallisesti kannattavaksi.

Tässäkin joudutaan rajanvetoon siitä, onko toimittu juridisesti oikein epäselvissä olosuhteissa ja hyvässä uskossa, vai onko kyseessä yksiselitteisesti laiton ja tuottamuksellinen toiminta. Lähtökohtana on kuitenkin selkeästi ”konsernin vaikea rahoitusasema” ja sen ilmeinen peittely-yritys tekaistuilla liiketoimilla, sekä niihin liittyvillä kirjanpidollisten arvojen vähintäänkin epärealistisilla, ellei epärehellisillä kirjauksilla.

 

Mikäli taas kyseessä on juridisesti valtiomuoto, ovat rikosnimikkeet erilaisia, kuten Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen, valtiopetos tai törkeä valtiopetos, nämäkin jatkettuina.

 

Vasta tämän rajanvedon perusteella on mahdollista lähteä esittämään yksilöityjä tutkintapyyntöjä kussakin tapauksessa erikseen tai kaikista yhdessä. On myös hyvin poikkeuksellista, että syytteet kohdistuisivat valtiojohtoon, kun lain kirjain lähtee yleensä siitä olettamasta, että valtiota vastaan tehdyt tai suunnitellut rikokset ovat ilmiantovelvoitteen piirissä vain silloin, kun niiden takana on jokin valtiovallan ulkopuolinen taho.

 

Kuinka siis toimitaan ja kenen vastuulla on estää valtiojohdon sisällä tapahtuvat vehkeilyt, joiden seuraukset voivat olla hyvinkin tuhoisia koko kansantaloutemme ja väestömme perusoikeuksien kannalta?

Henkilökohtaisesti en halua missään tapauksessa joutua taloudellisiin vastuisiin tai ulkopuolisten tahojen Suomelle asettamien sanktioiden ja niiden seurausten kohteeksi näissä kysymyksissä. Koska on hyvin epäselvää, mitä viranomaistahoja asian suhteen pitäisi lähestyä, esitän nämä kysymykset julkisesti.

Esitän tämän huolen kaikkien niiden suomalaisten puolesta, jotka tähän kysymykseen haluavat mahdollisina rikosten uhreina ja asianomistajina yhtyä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

20Suosittele

20 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (62 kommenttia)

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Tämä kysymys nousi hyvin voimakkaasti esille eilisen blogini kommenttiketjussa, johon kansanedustaja Toimi Kankaanniemi ilmaantui puolustamaan Liikennekaaren hyviä puolia. Käydyn keskustelun perusteella jouduin antamaan varsin tylyn palautteen Kankaanniemelle, joka kommenteissaan puolusteli hallituksen toimia niiden ilmeisestä laittomuudesta huolimatta.

Liitän tähän vastauskommenttini Kankaanniemelle ja perusteet löytyvät eilisestä kommenttiketjusta.

"Arvoisa edustaja Kankaanniemi. Vältän yleensä viimeiseen saakka mollaamasta keskustelukumppaneita, erityisesti niin harvinaisessa tilanteessa kun keskustelija sattuu olemaan kansanedustaja. Valitettavasti joudun kommenttienne nojalla tinkimään tässä kohtaa periaatteestani.

Keskusteluissa saa ja pitääkin olla eri mieltä, mutta substanssikysymysten kiertely, alentuva suhtautuminen keskustelukumppaneihin ja varsinkin itsensä kanssa eri mieltä oleminen osoittavat epäammattimaisuutta, mitä mukava lupsakkuus ei korvaa.

Luettuani runsaan kommenttiketjun uudelleen, voin vain harmitella, miten ristiriitaisia kommenttinne ovat. Jos ette kykene erottamaan edes täällä konkreettisesti yksinkertaistettuja faktoja ja fiktiota, niin miten ihmeessä pystytte erottamaan haastavammista "asiantuntijalausunnoista" sellaiset, joiden nojalla päätöksiä kannattaisi tehdä?

Sotkette keskenään valtion budjetin, eläkeyhtiöt ja yksityiset yritykset tavalla, joka paljastaa, ettei teillä ole juuri mitään käsitystä niiden keskinäisistä vuorovaikutussuhteista talouden, eli verotulojen, osinkojen, korkotuottojen ja kilpailukykyvaikutusten kannalta.

Tulitte samalla paljastaneeksi, että keskeisin huolenaiheenne on valtio(konttorin) surkea rahoitusasema, eli ette saa enää lainaa kilpailukykyisin ehdoin, vaan asia joudutaan käytännön pakosta hoitamaan konsernikirjanpitoa väärentämällä, kuten tuolla ylempänä perustelluin argumentein selvitin.

Väitätte, että on kansallisen edun mukaista, kun eläkeyhtiöt sijoittavat väylähankkeisiin. Periaatteessa kyllä, käytännössä ei. Eläkeyhtiö tarvitsee sijoittamalleen pääomalle 8-15 % tuoton, jotta se selviäisi omista velvoitteistaan. Valtion kassaan se ei tulouta mitään muuta kuin verot saamistaan voitoista ja niistäkin ne kiertävät osan veroparatiisien kautta, jotta niiden oma likviditeetti, eli eläkkeenmaksukyky ei vaarannu.

"Väyläbisnes" ei ole kansantaloudellisesti tuottavaa liiketoimintaa, vaan tuotannollisten toimialojen ja yksityisliikenteen pakollinen kuluerä, joka tässä tapauksessa nostaa niiden kustannuksia, eli heikentää meidän jokaisen ostovoimaa ja siten kilpailukykyä. Se vaatisi tuotteiden ja palveluiden hintoihin reippaita korotuksia, kuten myös palkkoihin, jotta toiminnan kannattavuus ja mielekkyys säilyisi. Mihinkään näistä ei ole varaa, koska kilpailijat operoivat roimasti alemmilla kustannuksilla. Joudumme antautumaan pakon edessä toimiala ja työpaikka kerrallaan.

Totesitte itse: "Tyhmä on vain se, joka monopolin myy". Olette juuri myymässä monopolia, eikä kokonaisuuden kannalta ole paljoakaan merkitystä, onko ostaja tässä vaiheessa valtion itsensä omistama. Se on ensisijaisesti vastuussa sijoittajilleen ja velkojilleen. Maksajille ei millään tavalla.

Väititte toimivanne tavalla, joka on Suomen kansan ja elinkeinoelämän etu. Minun mielestäni se on edellä esitetyistä lähtökohdista ala-arvoista potaskaa, vaikka onkin täysin inhimillinen piirre puolustaa edustamaansa instituutiota viimeiseen saakka. Itsepetoksen ja epä-älyllisen puolustelun perusteiksi ei riitä se, että "muutkin ovat samaa mieltä" tai "toiset ovat tehneet vielä suurempia virheitä".

Valitettavasti tällaiseen kollektivismiin kuuluu osana substanssiosaajien ja kriitikoiden vaientaminen, mistä erinomainen esimerkki on PSn kohdalla Markku Uusipaavalniemi. Hän oli ainoa, jolla oli talousasioista syvällisempää ymmärrystä, joten hänet savustettiin erittäin epäilyttävillä keinoilla ulos politiikasta ja leimattiin kelvottomaksi taloudenhoitajaksi. Hänen bisneksensä olisi ollut pelastettavissa pennosilla suhteessa muihin kupruihin, joten syy oli täysin poliittinen.

Olette oikeassa, että eduskunta päättää, mutta minua hirvittää, kuinka hataran ymmärryksen varassa se päättää.

Tässä vaiheessa onkin viisasta pitäytyä siinä, että vastustaa seurantajärjestelmää henkeen ja vereen, koska muut valinnat eivät heilauta kokonaisuutta merkittävästi mihinkään suuntaan.

Ei pitäisi luottaa eläkeyhtiöiden tai edes kansalaisten isänmaallisuuteen siinä vaiheessa, kun ehdotuksenne merkitsevät henkilökohtaista konkurssia. Elämme avoimessa ja vapaan liikkuvuuden taloudessa, missä kinkeripiirin vaihtaminen vieraskieliseen on pieni uhraus sen rinnalla, että menettää tulevaisuutensa ja kansalaisoikeutensa lopullisesti, kuten 90-luvun laman uhreille kävi ja yhä useammalle tulee käymään epärealistisen politiikan vuoksi."

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

TI: "...kyseessä yksiselitteisesti laiton ja tuottamuksellinen toiminta. Lähtökohtana on kuitenkin selkeästi ”konsernin vaikea rahoitusasema” ja sen ilmeinen peittely-yritys tekaistuilla liiketoimilla, sekä niihin liittyvillä kirjanpidollisten arvojen vähintäänkin epärealistisilla, ellei epärehellisillä kirjauksilla."

Tämä vaihtoehto täyttää rikokselle raskauttavien asianhaarojen vallitessa -tunnusmerkistön.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Oletan, että viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä kirjelmä on saatettu valtioneuvostolle virallisesti tiedoksi, kaikki sen jatkotoimet tullaan arvioimaan tuon tunnusmerkistön pohjalta.

Pitäisikö toimittaa siten, että valtioneuvoston kansliasta saa kuittauksen?

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

No niin, asia on näiltä osin hoidossa, eli kirjelmä on toimitettu sähköpostitse valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerin viraston kirjaamoihin.

EDIT: Valtioneuvoston kansliasta tuli vastaanottokuittaus.

Ja toinen EDIT: Myös oikeuskanslerin virasto kuittasi vastaanottaneensa.

Nyt sitten odottelemme, kuka mitäkin vastaa, vai vastaako mitään. Jos mitään ei tule, sekin on tulkittavissa eräänlaiseksi vastaukseksi.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari Vastaus kommenttiin #13

Odotellaan. Jos saan sähköisesti niin vahvistan sen heti tuoreeltaan täällä. Ellei, niin sitten lähtee paperiversio ja odotellaan pidempään.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Heh,
nythän alkaa asiat etenemään. Tuli mieleen, että asioiden näin ollessa ja kun hallitukselta puuttuu sitä oikeustieteen osaamista, niin rohkenen ehdottaa heidän ottavan joukkoonsa asianajaja Kari Uotin. Saadaan kunnon vanha kettu kehään.

Juha Hämäläinen

Herra Kankaanniemi heitti myös Kreikan valtion esimerkkinä "ei konkurssiin" menneestä "konkurssipesästä".

Kreikan toimintaan hieman pintaa syvemmältä tutustuneena väitän, että Suomessa ja koko Euroopan Unionissa käytetään Kreikan "lainojen piiloittelua" AIVAN samoilla keinoilla joista Kreikkaa arvostellaan.

Voin esittää tästä todisteita Suomen, Saksan ja Kreikan osalta, jos arvon blogisti sen erikseen sallii. En ala spammaamaan kirjoitustasi, Timo, ilman näkemääsi syytä yhdistää näitä tapahtumia ja toivoa, että joku niiden kautta näkee tulevaisuuden, valon tai vaikka naapurin Liisan kauneuden.........

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Toimenpiteet ovat todellakin identtisiä Kreikan kanssa, eli voit sopivassa laajuudessa poimia olennaisiksi katsomiasi dokumentteja, kunhan jätetään myös muille keskustelijoille tilaa. Pari keskeisintä voisi olla sopiva määrä tekstinä ja lisäaineistoon voisi linkittää.

Juha Hämäläinen

Kreikan kilpailukykyongelmaa ymmärtääkseen on perehdyttävä siihen syvemmältä, kuin Suomen media.

Kreikan tunnetuimmat tuotteet ovat Feta, Metaxa konjakki ja oliivit . Näistä tuotteita tuottamalla ei paranneta maassa Euro-jäsenyyden myötä syntynyttä sijoituskuplaa, eikä muitakaan ongelmia.

FETA:

Suomessakin myytävä „Salakis“ – fetajuustomerkki kuuluu ranskalaiselle „Lactalis“ – konsernille. „Lactalis“ – konserni työllistää 600.000 työntekijää ympäri maailman. Toinen merkki, jota myös Suomessa syödään Kreikan „avuksi“ on „Patros“, joka mainostaa itseään „välimerelliseksi nautinnoksi“. Tämä merkki kuuluu saksalaiselle firmalle „Hochland“ Bayerin osavaltiosta.

FETA tukee Ranskan ja Saksan teollisuutta ainakin näillä kahdella tuotteella!

METAXA:

Kreikkalainen perinteinen METAXA konjakkimerkin omistaa ranskalainen liköörivalmistaja Rémy Cointreau, joten ryyppäämälläkään ei Kreikka nouse.

OLIIVIT:

Kreikan oliivintuotanto on maailman mittakaavassa mitätöntä. Esimerkiksi Espanja tuottaa kolmekymmentä kertaisen sadon. Samalla kaavalla voidaan esitellä Kreikan tupakka-, puuvilla- ja sokerijuurkastuotanto.

Joten viljelemälläkään Kreikkaa ei nosteta velkasuosta.

TURISMI:

Joka viides kreikkalainen on töissä turismin parissa. Tämä on suurin työllistäjä Kreikassa komealla 18,2 prosentin potilla. Vuonna 2015 Kreikassa kävi 26 miljoonaa turistia ja tuottoja laskettiin tulleen 14,5 miljardia. Tuo summa on 7 % bruttokansantuotteesta. Vertailuksi esim. Saksassa turismi tuo 4,7% BKT:stä. Tämä vertailu lupaa hyvää Kreikalle, mutta Saksan tulot 4,7% bkt-osuudella on 97 miljardia.

Turismikaan ei ole tie onneen, vaikka kaikki 1-3 tähden hotellit muokattaisiin 5 tähden linnoiksi, koska rakennusmateriaalit ovat pääsääntöisesti tuontitavaraa.

VIENTI:

Turismin tueksi Kreikan pelastusrenkaaksi on esitetty vientiä. Suurkonserneja tai edes suuryrityksiä ei Kreikassa kuitenkaan ole suurta joukkoa. Suurin tehdas kuuluu „Coca-Cola“-konsernille. Toiseksi suurin työnantaja on „Hellenic Telecommunications“, joka myytiin saksalaisille. Kolmannen portaan palkintopallilla vie Kreikan kansallinen lotto- ja veikkaus konserni „OPAP“, jota ollaan pilkkomassa myyntiin. (Yksi ainoita valtion yrityksiä, joka tuotti voittoa)

Neljäntenä listalla on „National Bank of Greece“ ja viides „Hellenic Petroleum“, joita molempia ollaan myymässä pois. Kuudes tila menee „Titan Cement“:ille, joka on maailman kuudenneksi suurin sementintuottaja maailmassa. Seitsemäntenä on „Duty Free Shops“. Nämä sijalla 4 – 7 olevat yritykset eivät vie mitään tai mitättömästi, joten ei näistäkään ole Kreikan pelastusrankaaksi.

TROIKKA:

Troikka on huseerannut Kreikassa „pelastusmielessä“ jo vuosia. Tästäkään ei ole ollut suurta hyötyä. Ainakaan, jos katsotaan vuoden 2015 saldoa. 10.000 yritystä kotimarkkinoilta on sulkenut ovensa kotimaisen kysynnän loputtua ja keskimäärin vuonna 2015 on päivittäin saanut lopputilin 600 kreikkalaista.

Teollinentuotanto on laskenut Troikan ohjeistamana vuoden 1978 tasolle. Tuolloin Kreikan velkataso oli 7,3 miljardia Euroa, joka teki 22,1 % BKT:stä. Vuoden 2016 vaihteessa velkasaldo oli 317,1 miljardia ja 175 % BKT:stä! Vertailuksi 2.Q vuodelta 2015 oli Kreikan nettovelka ulkomaille 225,6 miljardia.

Vuoden 1978 tuotannolla taistellaan vuoden 2016 velkoja! Sama, jos lähtisist vuoden 1978 Toyotalla viivalle nyky Tojojen kanssa! Ei kannata lyödä vetoa suurta summaa MK2 – Tojolle!

Kreikan uusin paketti ei poista ongelmaa, jonka EURO toi mukanaan! Kokonaisuutena Kreikalla kuten Espanjalla, Portugallilla ja Italialla ei ole mahdollisuuksia tervehtyä tilasta jonka EURO-jäsenyys ja „pohjoiset sijoittajat“ keski-Euroopan pankkien kautta loivat.

Ainut vaihtoehto, myös Suomelle, on erota Eurosta ja antaa ajan parantaa haavat.

Kiitos

Hämis

PS. Jos luit loppuun asti niin mieti hetki montako „suomalaista“ tuotemerkkiä meillä on kotimaassamme vielä jäljellä ja kerro mikä niistä nostaa Suomen………

https://vapaakulkija.wordpress.com/2016/06/05/suom...

Juha Hämäläinen Vastaus kommenttiin #6

"Lundsager astuu vielä yhden askeleen pidemmälle kertoessaan, että IMF haluaisi nähdä EU:ssa todellisen tulonsiirtomeganismin. „IMF tukee EU:ta muodostamaan todellisen fiskaaliunionin yhteisillä tulo- ja menoarviolla, jotta saataisiin purettua Euro-alueen paineita. Hyvä alku voisi olla yhteinen sosiaalinen suojaverkko koko Euroopalle. Tämä uusi keskitetty organisaatio keräisi varoja, joita voitaisiin jakaa kriisimaille. Tämän jälkeen on helpompi jatkaa kohti todellista fiskaaliunionia. Heikkojen ja muutoskivuista kärsivien maiden tukeminen toisi vakautta ja pysyviä työpaikkoja koko Euroopan alueelle.“

Talouskaaoksen esiripun takana on geopolitiikka. EU-komision johtaja Juncker ja Washington allekrijoittavat EVM-johtaja Klaus Regling:in lausahduksen: „Maata (Kreikka) ei yksinkertaisesti voi jättää muiden (Venäjä/BRICS?) valtojen armoille!“ Kreikka on USA:lle ja NATO:lle erityisen tärkeä liittolainen kaakkoisella rajalla. (3)

USA ei missään tapauksessa halua Kreikan kaatuvan. US-valtiovarainministeri Jack Lew vaati Japanissa G7-kokouksen yhteydessä Ranskan valtiovarainministeriä Michel Sapinia ja Euro-ryhmän johtajaa Jeroen Dijsselbloemia tukemaan IMF-linjaa velkaleikkausten suhteen. Sapin ilmeisesti kieltäytyi, koska on sekoitettu seksi-skandaaliin (4).

Suomen helppoheikkejä ei tarvitse peloitella myöntyväisiksi ja kansalta jää saamatta komeat skandaaliotsikot, mutta lasku tulee yhtä varmasti, kuin illallinen Mamulle!"

https://vapaakulkija.wordpress.com/2016/05/22/imf-...

Juha Hämäläinen Vastaus kommenttiin #7

Myynnissä on suurimmat turistien käyttämät lentokentät (Kavala, Skiathos, Thessaloniki, Kerkyra, Aktio, Zakyntos, Mykonos, Mytilini, Samos, Hania (Kreeta) ja Santorini.) Tässä kohtaa iskee Schäublen Kreikka-suunnitelma, koska näiden lentokenttiä on suunniteltu myytäväksi Fraport-yritykselle, joka pyörittää Frankfurtin lentokenttää. Fraport maksaa lentokentistä kertakorvauksen 1,23 miljardia ja 22,9 miljoonaa vuosittaista vuokraa. Vuokra-ajaksi on suunniteltu neljääkymmentä vuotta.

Kreikan infrastruktuuriministeri Christos Spirtzis ei ymmärrä miksi Kreikan on myytävä nämä voitolliset 14 lentokenttää ja muut 40 kenttää, jotka tarvitsevat tukea pysyvät Kreikan valtion omistuksessa. Myytävien lentokenttien laskut ja nousut ovat hurjassa nousussa (165.328 / 188.122 = 13,8%) kuten myös matkustajamäärät (22.2 miljoonaa / +19% ). Kaupan kannattavuuden „takaa“ Lufthansan työntekijä, joka on konsultoinut „Kreikka-Treuhand“ – yritystä ja tuntee luvut, jotka ovat salaisia. „Varmuudella nämä lentokentät tulevat olemaan tuottavia sijoituksia“ kertoo nimettömänä pysyttelevä Lufthansa-työntekijä.

Mielenkiintoisinta koko kaupassa on, että „Fraport“ on Saksan valtionyritys, jonka omistaa Frankfurtin kaupunki ja Essen:in osavaltion kautta Saksan liittotasavalta.

Tätä kutsutaan Schäublen, Troikan, EU-komission ja IMF:n papereissa yksityistämiseksi kaikkien markkinatalouden lakien mukaan! Kreikan valtionyritys siirtyy saksalaisen valtionfirman omistukseen lama-ajan pilkkahintaan ja lopuksi lentokenttien voitot kotiutetaan Saksan valtiokassaan!

https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/08/17/scha...

Juha Hämäläinen Vastaus kommenttiin #8

Nämä aseostojen rikkaudet laitan vain linkkeinä, jos jota kuta ne kiinnostaa, kun Suomi on varustamassa itseään. Asekauppa = lahjuskauppa!
Vai onko niin että suomalainen poliitikko on niin "rehellinen" (tyhmä?) ettei kerää itselleen, kun kerran muutkin!

https://vapaakulkija.wordpress.com/2014/11/29/krei...

https://vapaakulkija.wordpress.com/2014/12/01/krei...

https://vapaakulkija.wordpress.com/2014/12/03/krei...

Tuossa alkuun jotain Kreikasta, jos tarvetta esiintyy kerron lisää!

Με τις υγείες σας

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #6

...hetki montako „suomalaista“ tuotemerkkiä meillä on kotimaassamme vielä jäljellä ja kerro mikä niistä nostaa Suomen………

Tällä hetkellä lupaavimmalta vientituotteelta näyttää Riku Rantalan kaarnavene. Tuotemerkkinä voisi olla vaikkapa "Madman Boat".

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Timo, kanssakansalaisen kiitos kansalaisaktivismistasi - edellisen kerran kiitin samoin sanoin Niko Kaistakorpea ansiokkaasta paneutumisestaan. Eilisen toteutit tyylipuhtaasti Horatiuksen tapaan ridentem dicere verum, quid vetat eli mikä estäisi kertomasta totuutta huumorin muodossa. Kankaanniemi on ajattelukykyinen ja kokenut kettu, ja jos hän ei ymmärtänyt/halunnut ymmärtää, sille ei voi tässä ja nyt mitään. Varmuudella toimittajakunnassa on lukijoitasi, ja viesti menee tavalla tai toisella perille.

Olkoon sinulle symbolisesti omistettu Alfa Romeo Giulia TI - (Turismo Internazionale), ovathan ne sinun initiaalisi.

Hämiksen paljon puhuvat esimerkit eivät ole niin kaukana Suomen elämänmenosta. Teitä ei voida liikenteeseen/autoihin/polttoaineisiin kohdistuvien verojen turvin rakentaa ja ylläpitää, koska systeemi vuotaa ja sen nimenomaan annetaan vuotaa - joten sinne meni se symbolinenkin ilo Alfa TI:sta, paitsi jos asiat, ml. tiet, valtakunnassa saadaan korjattua, järki viisaudesta puhumattakaan vallan alueella on minimivoimavara. Yhtiöittäminen on tuttua mm. puolustuslaitoksessa (Millog, ruokahuoltopalvelut, pesulapalvelut...) ja tämän myötä maan ulkopuoliset, ei välttämättä hyväntahtoiset, toimijat voivat päästä tutustumaan arkaluonteisiin asioihin.

Juha Hämäläinen

Tästä saa mainion kuvan missä kokoluokissa EUforinen kusetus kulkee ja kuinka artisti maksaa lopulta kaiken kovimman mukaan

"Jos kesä oli käännekohta luulisi sen olevan näkyvillä joulukuun 2015 lopulla. Suunnitelma oli ilmeisen onnistunut, mutta kuka voitti ? Pelissä oli 40 miljardia, josta pelasivat Syriza, IMF, EKP, EU-komissio, EVM ja Kreikan kansalaiset.

Ensimmäinen erä käytiin jo lokakuussa, kun EKP ilmoitti, että suunnitellun 25 miljardin pankkituen sijään tarvittiinkin vain 14,4 miljardia Euroa. Marraskuussa ilmoituksesa luki että rahaa tarvitaan vain 5,7 miljardia. Suunnitelma, josta talousihme Stubb puhuu on todella ihme. Vai mitä häh ?

Ihmeen kummisetinä riehui isoja nimiä. Brookfield Capital Partners, Capitals Group, Fairfax, Highfields Capital Managemet, Pimco, WLR Recorvery Fund ja Wellington. Näiden vesseleiden heiluttaessa kehtoa neljän suurimman kreikkalaispankin arvo mureni murto-osaiin alkuperäisestä.

Tätä kummisetien peliliikettä ennen oli kentällä käynyt kuvioluistelemassa EVVM, joka osti 2013 Kreikan ja EUn kansalaisten verorahoilla esim. National Bank of Greece osakkeita 4,29 Euroa kappale. Kummisedät ostivat ne 2 centtiä kappale.
Piräus Bank osakkeet siirtyivät EVVM-salkkuun vuonna 2013 Euro seitsemänkymmentä senttiä kappale ja Kummisedät osti ne 0,3 centtiä.
Alpha Bank oli 2013 neljänkymmenenneljän centin arvoinen, nyt kummisedät nauraa neljän centin edestä.
Eurobank:illa on lasku alkoi 1,54 € ja loppui 0,01 € kummisetähintaan.

Tämä kaikki sen jälkeen, kun pankkeihin oli survottu 50 miljardia EU-veronmaksajien rahoja. Tsipraksen hallitus laski pankit käsistään pilkkahintaan ja Kreikan valtionomistus putosi 54% tasolta 17% tasolle.
„En usko, että sitä riskiä enää on. Suunta kääntyi kesällä ja meillä on nyt suunnitelma siitä miten pääsemme kriisistä ulos“ ?

„Olemme menossa oikein hyvään suuntaan ja meillä on täysi luottamus Kreikan nykyhallitukseen.“ ?

Kiitos
Hämis

https://vapaakulkija.wordpress.com/2016/01/12/meil...

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Heh Jouni,
puolustusvoimista tuli mieleen, kun muutama vuosi sitten kävin työn vuoksi useasti yhdessä puolustusvoimien paikassa. Muistan reservin vänrikkinä viettäneeni intissä jonkin verran aikaa vartiohommissa, mutta tässä paikassa hommia hoiti vartioportilla ja -kopissa aina Securitas. Silloin ajattelin ulkoisten palveluiden menneen jo hitusen liian pitkälle.. ;-)

Juha Hämäläinen

Meillä Suomessa on "messias" töissä pelastamassa Suomea!
Kreikassa on myös löytynyt uusi "messias", jolta odotetaan paljon tulevaisuudessa.......

"Itse Kyriakos on 1968 Ateenassa syntynyt, ja kasvoi vuoteen 1974 asti Pariisissa, jossa perhe oli paossa sotilasjunttaa. Koulunsa Kyriakos kävi Harvard:issa, Stanford:issa ja Harvard Business School:issa. Tehnyt töitä Chase Investment Bank:ille Lontoossa ja vaikuttanut US-ystäviensä kanssa Kreikan 346 kappaleen F-16 hävittäjän hankitaan jo 90-luvun alussa. Tämä kauppa singautti miehen kuuluisaan McΚinsey and Company:n töihin 90-luvun puolivälissä pariksi vuodeksi.

Muiden työpaikkojen sekaan kuuluu „tietysti“ kreikkalaiset Alpha Ventures, Venture capital ja Kreikan keskuspankki, joissa herra vastasi Itä-Euroopan sijoituksista ja konttoreista. Näiden lisäksi herran CV:stä löytyy mainita „European Venture Capital Association„ ja eliittijoukon (100jäsentä) ”Global Leader for Tomorrow” jäsenyys.(4)

Kreikan politiikan koukeroita suoristaneissa skandaleissa on useaan otteeseen tullut hänen perheensä nimi esiin. Itseensä Kyriakokseen on liitetty „Siemens-skandaali“(5). Siemens-sotkuja selvitellessä poliisi sai Siemens-sihteeriltä listan politikoista, jotka olivat saaneet „vaalirahaa“ ja erillaisia tavaroita lahjoituksina Siemensiltä. Poliisi ratsasi Siemensin tilat 30.toukokuuta ja kaksi päivää myöhemmin Siemens Hellas sai shekin arvoltaan 43.850,17 Euroa postissa. Shekin oli kirjoittanut Kyriakos Mitsotakis.

Näitä iloisia yllätysshekkejä voi tulla vielä lisääkin, koska Tsipraksen hallitus on käynistänyt korruptiotutkinnan Siemensin lisäksi saksalaisia, Lidl, Allianz, MAN ja Hochtief yrityksien kauppoja koskien.(6) Pelkästään Siemens-kaupoissa koskien kreikkalaista OTE-puhelinyhdistystä on arvioitu liikkuneen 70 miljoonaa lahjuksina, joten Kiriakoksen noin 44.000 on vasta jäävuorenhuippu."

https://vapaakulkija.wordpress.com/2016/01/11/krei...

Eli samaa höttöä joka puolella, kunnes kansa saa tarpeekseen ja istahtaa maksulliset kadut tukkoon eikä liikahda, kuin poliisivoimin.....Ps. Poliisin kuntokuurit on syytä aloittaa pian!

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Kiitos Hämis, loistavia esimerkkejä kaikki tyynni! Tiedän, että sinulla on näitä varastot pullollaan, mutta jos sen verran himmataan, että muutkin pääsevät keskusteluun mukaan alle sadan jäävällä kommenttinumerolla :)

Juha Hämäläinen

Voiko nyt keskittyä Oy Suomi Ab:n konsernirakenteseen ? (Hämiö)

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari Vastaus kommenttiin #17

Enintään kahdella kommentilla Suomen osalta tässä vaiheessa, kiitos!

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #17

"Voiko nyt keskittyä Oy Suomi Ab:n konsernirakenteseen ?"

Aihe on erittäin mielenkiintoinen ja ainakin minä kuulisin mielelläni lisää tästä Oy Suomi Ab:sta. Voisit Hämis tehdä tästä oikein oman blogin, jossa toisit esille mitä varten suomesta on tehty Oy ja mihin tällä pyritään. Ihmetyttää miksi asiasta ei ole kerrottu kansalaisille mitään?

Juha Hämäläinen Vastaus kommenttiin #21

Tästä vosi aloittaa!

"EUlle maksetaan Arvonlisäveroperusteista maksua 296.000.000, joten jokainen arvonlisäveroleikkaus valtionbudjettiin laskee myös tätä summa ja tätä kautta Suomen jäsenmaksua. Tätä maksua, johon meidän herrat ja hidalkot eivät ole saaneet muiden tapaan neuvoteltua alennuksia!

EUlle maksetaan myös BKT-sidonnaista maksua 1.609.000.000 johon arvonlisäveromaksujen kierrättäminen budjetin kautta vaikuttaa nostamalla BKT:ä.

Yhdistyneen Kuningaskunnan maksuhelpotuksen rahoituserän vaikutukseen en ole niin varma. Summa on kuitenkin vuonna 2015 132.000.000, joka me iloisen yhteisvastuullisesti maksetaan.

Tätä yritysmäistä toimintaa miettiessäni nousi mieleeni video jonka tekstitin Saksan tilanteesta, jossa esim. Verovirasto on Oy-muotoinen ja osakepääomaksi ilmoitetaan 25.000 €. Video kertokoon loput:

https://www.youtube.com/watch?v=kZVKVQsCNlQ "

"Mielenkiintoiseksi tekee Y-tunnusten myöntämispäivä joka on järjestäin ministeriöiden kohdalla 01.03.1995. Tämä päivä on EFTA-sopimuksen voimaantulopäivä!

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1995...

Oliko tämä päivämäärä Oy Suomi Ab:n syntymäpäivä ?"

https://vapaakulkija.wordpress.com/2014/11/02/a-st...

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Jos tuosta listasta löytyy, niin silloin pitäisi ilmoittaa vaikka ei huvittaisi. Siitä en ole kuitenkaan ihan varma pitääkö ilmoittaa myös silloin, jos ilmoittaminen voisi lisätä ruotsidemokraattien kannatusta.

"Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä"

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Jussi, hyvä että otit esille koko litanian, koska itse jäin kiinni tähän talousrikosteemaan, mikä koskee hallintoa.

Aivan epäilemättä listalta löytyy nykyisellään yksilöön kohdistuvia uhkia, joihin sopii reagoida välittömästi joko lähimmällä poliisiasemalla tai asianomaisessa palvelunumerossa.

Fobbakin tiettävästi päivystää jossakin somen uumenissa.

Meillähän on ainakin periaatteessa hyvin kattavat viranomaispalvelut, mutta into selvittää kunkin tarpeita vastaavia juttuja täytynee selvittää tapauskohtaisesti.

Juha Hämäläinen

Vielä toinen Timon lupaamista kahdesta, vaikka tässä onkin IFO-instituutin eläköityneen johtajan käsitys Oy Euro Ab:n toiminnasta!

"Saksalaisen IFO-instituutin (1) johtaja Hans-Werner Sinn vertaa Euro-systeemiä osakeyhtiöön, jossa osakkaat (lue veronmaksajat) vastaavat tappioista. Mies kertoo, että vaikka EKP-johtoinen lainapapereiden osto-ohjelma ei sattuisikaan juuri nyt, se luo ”tapaturmavaaran”.

Saksan saldon Euro-pelastuksen takuumiehenä Herra Sinn kertoo tällä olevan noin 900 miljardia Euroa. Herra Sinnin mielestä media Euroopassa yrittää piilottaa ja ampua alas väitteen siitä, että EKPn toiminta voisi realisoitua veronmaksajien tappioiksi. EKP-bilanssia Herra Sinn kutsuu fiktioksi, koska EKP voi taikoa tulonsa hatusta.

„Pahat kansallismieliset“, jotka pyrkivät suojelemaan kansakuntiaan EKPn mielivallalta on leimattu kansankiihottajiksi ja turhan pelon levittäjiksi. Todellisuudessa EKPn osto-ohjelma tuo tappioita kansallisvaltioille jo nyt, koska voittojen tilitys jäsenmaille laskee tappiollisen osto-ohjelman kautta. Näitä konkurssimaiden lainoja joudutaan jossain vaiheessa joka tapauksessa alaskirjaamaan ja tämä johtaa voittotilitysten laskuun, joka taas johtaa kansallisvaltioissa joko veronkorotuksiin tai leikkauksiin!

Saksan perustuslakituomioistuin totesi kriisimaiden velkakirjojen osto-ohjelman „takausriskiksi“ ja on näin eri linjalla, kuin EU-komissio ja kansallisvaltioiden valtiovarainministereiden ja ”Euro Marion” johtama EKP. Euro-systeemin, kuten myös EKP, on johdettu, kuten osakeyhtiö sillä erotuksella, että äänioikeus ei ole jaettu vastuiden mukaan. Tähän EKP äänijakoon liittyen voi lukea lisää vanhasta blogistani, jos uskaltaa. (2)"

https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/22/oy-e...

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Meidät armeijan käyneet pakotettiin vannomaan kunniamme ja omantuntomme kautta että mikäli saamme tietoomme sellaista, joka uhkaa laillista yhteiskuntajärjestystä, tahdomme sen viipymättä viranomaisten tietoon saattaa.

Itse en kelpaa saattamaan valtiota kuin saattohoitoon, koska pidin monen muiden tavoin sormia ristissä selän takana tuota pakotettua valaa vannoessani...

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Naton isäntämaasopimuksen solmimisen jälkeen syntyi tilanne, missä koko valan velvoittavuus kyseenalaistui monissa suhteissa.

Tämän mittaluokan vehkeilyissä sotilasvalallakin saattaa olla jotain velvoittavuutta, koska Suomen itsemääräämisoikeus on jo vaarantunut mitä suurimmassa määrin.

Tuohonkin olisi mukava saada lainopillista näkemystä.

Heikki Kela

Eiköhän ole niin että eduskunta on Suomen valtion Ylin lainsäädäntöelin. Miten sellainen voi syyllistyä rikokseen instituutiona? Eduskunnalla on valta tehdä täsmälleen sellaisia lakeja kuin eduskunta haluaa. tarkoittaako tuio "sitoutumattomuus" sitä että ei sitoudu edes todellisiin faktoihin?

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Ilman muuta voi syyllistyä rikokseen. Eduskunnan on toiminnassaan noudatettava niin perustuslakia kuin voimassa olevaa lainsäädäntöä itsekin. Tosin sitä valvotaan aika heikosti ja noudatetaan vielä heikommin, kuten olemme saaneet oikeusoppineilta viime aikoina palautetta.

Loppuosa kommentista saa jäädä omaan arvoonsa.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Olet velvollinen ilmoittamaan paitsi törkeistä rikoksista, myös tiettyjen törkeiden rikosten valmistelusta. Löydät tarvittavat tiedot rikoslain 15 luvun 10 pykälästä. Voi olla että jotain vielä unohtui mutta se suotakoon.

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

Meitä äitejä ja isoäitejä on tuolla Velallisten Tuki FB vertaistukiryhmässä valtava joukko (koko ryhmä yhteensä 3528, kun viimeksi katsoin). Me olemme päättäneet purkaa 90-luvun Suomen valtion ja pankkien rikollisen toiminnan ja tuomme totuuden esiin. Me kaivamme jokaisen laittomuuden ja niiden tekijät esiin, jolla velkaannutettiin lähes velaton valtiomme yli 100 miljardia markkaa velkaa olevaksi ja orjuutettiin kansa kansainvälisille perintäyhtiölle velkaorjiksi.

Me emme maksa tätä velkaa joka on nyt yli 106 miljardia EUROA! Meidän lapsemme eivät maksa tätä velkaa. Meidän lapsenlapsemme eivät maksa tätä velkaa. Teillä ei ole kansan mandaattia ottaa vastuuttomasti lisää velkaa, kun samaan aikaan lähipiirinne kuppaavat valtiolle kuuluvaa rahaa veroparatiiseihin.

Hyvät päättäjät - nyt on kansan mitta täysi!

Te olette tähän sotkuun (EU) meidät saaneet laittomasti - Oletteko Te valmiit hyvittämään omaisuudellanne Suomen valtiolle aiheutetun vahingon ja kärsimään rangaistuksenne. 90-luvun uhrit tuomittiin syyttöminä ikuisiin velkavankeuksiin ja Teidän kaverinne - pankinjohtajat - pelastettiin. Kannattaa katsoa MOT tänään, mitä olette saaneet aikaiseksi!

Vision tulevaisuutenne:

Saatte vaihteeksi yrittää elää ja maksaa laskunne, vuokranne, lääkärinne jne reilulla 500 eurolla.

Me laitamme Teidät laatimaan hakemuksia luukulta luukulle ja toivomaan, että hakemuksenne luetaan ja hyväksytään ja pettymään kerta toisensa jälkeen.

Me laitamme Teidät odottamaan napatyräleikkausjonossa, kun kyseessä on vatsasyöpä.

Me unohdamme Teidät laitoksessa märkiin vaippoihinne ja käytämme pesulla Teidät 2 kertaa kuukaudessa.

Me laitamme päivänkin myöhässä olevaan sähkölaskuunne perintäkuluja heti 100 euroa lisää, ja emme kuuntele mitään väitteitä siitä, että perintäkulut ovat lainvastaisia.

Me emme välitä, vaikka sanoisit, että rahasi eivät riitä ruokaan.

Me kävelemme kylmin sydämin ohitsesi, kun seisot 2 kilometriä pitkän leipäjonon viimeisenä ja toivot, että leipä ei lopu ennen kuin pääset jakopöydän viereen.

Me tuomitsemme Sinut velkavankeuteen, velasta, jota todellisuudessa ei ole. Tuomarina nauramme hädällesi ja korkeimpiin asteisiin Sinun on turha vedota, sillä kaverini huolehtivat, että Sinut tuomitaan tai Sinulta evätään mahdollisuus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Tätä on Suomi 100 vuotta todellisuus ruohonjuuritasolla.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Kiitos Hilkka, tämä tähän saakka lyömätön talousrikosvyyhti pyöri painavana mielessäni, kun kirjoitin omaani. Mietin, kehtaanko vihjata Suomen historian suurimmasta talousrikoksesta tuollaisen jälkeen, mutta pelkään todella näin käyvän. Haluan kaikin mahdollisin tavoin vaikuttaa siihen, ettei kävisi. Ei minulla mitään muita motiiveja taustalla ole, vaikka itse en varsinaisesti uhriksi joutunut. Olen muuten vain nähnyt liikaa sellaista, mikä ei lähde mielestä.

Kaikki tämä tahallisesti aiheutettu suru ja murhe olisi lähes kokonaan vältettävissä, jos olisi poliittista tahtoa toimia toisin. Vaan ei, kiristäjiä pelätään ja juostaan sutta pakoon, kunnes tulee karhu vastaan.

Muistaako enää kukaan, kuinka kauan valtio on velvoittanut kuntia hoitamaan tuota nöyryyttämisten listaa puolestaan ja leikannut samalla määrärahoja, jotta nöyryytettäisiin vielä lisää?

Nyt näyttää jo leikatun niin paljon, että monin paikoin hoitajatkin alkavat nääntyä itse hoidettaviksi.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Esitin noin 20 vuotta sitten, että kotitalouksistakin muodostetaan osakeyhtiöitä. Nyt näyttää aika otolliselta tehdä samoin. Veroja maksetaan tuloksesta jne. Konkurssi on myös mahdollinen, jos sählää tarpeeksi. Täytyyhän tämän toimia kotitalouksissa, jos se toimii valtion ja kuntien tasollakin kaiken pelastajana.

Kyllä tämä valtion ja kuntien yhtiöittäminen tuntuu maallikosta kirjanpitokikkailulta. On valtion luotto nollissa, jos yhtiön toimintaedellytykset ovat sitä paremmat.

Juha Hämäläinen

Jokaiselle finnille Y-tunnus sosiaaliturvatunnuksen sijaan!

Kannatetaan vapaan kilpailun ja liberaalin markkinatalouden nimissä!

Mutta kuka sitten maksaa verot ja elättää valtion ?

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Yhteisöveroja kerätään, mutta ongelmana on potin jako, kun ei saa vääristää kilpailua :)

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Ja nyt kun se luotto valtioon ja pankkeihin on mennyt, ehdotetaan ihan vakavissaan käteisestä rahasta luopumista.

Kun mennään tuohon yllä olevaan Hilkan listaukseen, kannattaa muistaa, että luottohäiriömerkinnän saaneelle ei myönnetä
-pankkikorttia
-kännykkäliittymää
-kotivakuutusta
-autokaskoa (liikennevakuutuksen saa)
-nettiliittymää

Ainoa tapa selvitä jotenkin hengissä on käteisen käyttö. Kun tällaisia ehdotuksia tehdään, täytyy miettiä, ovatko luottokelvottomat ja torimummot hallitukselta salassa tuhonneet Suomen valtiontalouden perustan?

Vai olisiko asialla jotain tekemistä sen kanssa, että näiden yksityistämisliiketoimien yhteydessä tehdään miljoonien ja taas miljoonien alaskirjauksia, jotta kertaalleen maksettu infra saadaan alehintaan ostajalle? Plus, että ostajan rahat tulevat usein veroparatiisin kautta tänne velkana ja matkaavat korkona ynnä muin järjestelyin takaisin.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Käteisestä ei saa koskaan luopua.

Kyllä tuossa alaskirjauksessa voi olla vinha perä, ei olisi mikään ihme.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu Vastaus kommenttiin #40

JO: "Käteisestä ei saa koskaan luopua."

Tätä minäkin alleviivaan ja henkilökohtaisesti pyrin aina kun suinkin mahdollista käyttämään vain ja ainoastaan oikeaa rahaa, fyysistä paperia ja metallia. Se on myös anonyymia, suojassa sähköhäiriöitä ja luonnostaankin liian helppo muovin vingutus ajaisi kuluttamaan enemmän turhaa.

Käteisettömässä yhteiskunnassa luottotietonsa menettänyt olisi vieläkin selvemmin lainsuojaton ja jokaikinen olisi pankin vanki.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari Vastaus kommenttiin #40

Jari, olin mitä henkilökohtaisimmin todistamassa tilannetta, missä perinteikkään valtionyhtiön kolme kuukautta käytössä ollut laitos pistettiin kylmilleen siitä syystä, että yhtiön juuri uudistunut johto "virtaviivaisti strategiaansa".

Sattumalta tiedän myös, millä hinnalla laitos sen jälkeen vaihtoi omistajaa, mutta voin sanoa, että alle 10 % alkuperäisestä investoinnista. Moka oli sinänsä suhteellisen pieni, eikä siinä pyyhkäisty kuin reilu miljoona taseesta.

Näissä valtiojohdon kaupoissa summat ovat vähän rapeampia ja jonkin keissin voisi käsitellä malliksi, kunhan juridisesta perustasta saadaan jotain selkoa.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #42

Kirjanpito (ja kirjanpitoarvot) on veikeä laji ja tilintarkastus on, no ulkoistettu. Kyllä noita esimerkkejä meidänkin maamme on varmaan pullollaan, mutta virheiden osoittaminen on vaikeaa juuri edellä mainituista syistä johtuen. Kuntatasokaan ei jää huonommaksi noissa kikkailuissa.

Juha Hämäläinen

Tuosta käteisettömästä maailmastakkin olisi muutama linkki heittää, mutta taitaa olla mainoskiintiö täynnä (Hämiö)

Käyttäkää käteistä ihmiset! Käyttäkää käteistä!

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Jos suomi onkin yritys eikä valtio, kuten S.Parkkonen blogissaan väittää, niin silloin kaiken mainitun vääryyden saattaisi ymmärtää paremmin, vaikka vaikeaa se silloinkin olisi, ymmärtää ;(

MIKSI ANNE BERNER VOI MYYDÄ SUOMEN TIEVERKON? > http://rayhablogi.blogspot.fi/2016/12/miksi-anne-b...

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Asian voi kuka tahansa tarkistaa kaupparekisteristä. Siellä on jokaisen valtion viraston kohdalta löydettävissä oma "pisnisnumero", eli Y-tunnus.

Siihen taas liittyy alvien kierrättämisen mysteeri, mihin Hämis tuossa yllä viittasi.

Juhani Piri

St1:n Anttonen pitää mahdollista valtion lii­ken­ne­verk­ko­yh­tiö­tä lähinnä sil­män­kään­tö­temp­pu­na

http://www.kaleva.fi/uutiset/talous/st1n-anttonen-...

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Koko kommenttiketjun rullailin läpi odottaen, että joku varmaankin argumentoi tätä vastaan jollain tavalla ja argumentointi on kuumaa, kun on 45 kommenttia.

Jääkö se nyt minulle?

No, se on helppoa nykyisillä standardeilla - joten haukun Isosaarta ja naureskelen kansalaispuoulueelle, sekä epäilen argumenttien olevan väärin motivoituneita ja moraalittomia.

En jaksa tehdä sitä käytännössä ja se on mielestäni bittien haaskausta, joten keskityn kuvaamaan, mitä tekisin, jos jaksaisin.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Tällaista toki tulee vastaan lähes päivittäin, vaikkakin turhaan. Olen edelleen sitoutumaton ja mielipiteet ovat omiani. Asiantuntijajäsen tarkoittaa, että voin tarvittaessa konsultoida puolueelle jotain, missä minusta katsotaan olevan apua.

Odotin itsekin reipasta mättöä ja muotoilin tekstiä hiukan keskimääräistä huolellisemmin. Sekin vähentää puskista huutelua. Aihepiirikin on tosin useimmille hankala ja vaatii jonkin verran perehtyneisyyttä.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Ei sillä ole väliä, kunhan saa vastapuolen näyttämään huonolta.

Toinen, mihin olisin voinut vedota, että tämähän on luonnollinen demokraattinen muutosprosessi ja näitä nyt sattuu silloin tällöin kun maailma muuttuu. Tosin muutosprosessin päässä ei ehkä voi puhua demokratiasta, mutta demokratiahan on oikeastaan aika huono systeemi.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

http://www.iltalehti.fi/uutiset/201701152200051267...

Vai välttelevät kunnat veroja? Kukahan nuo kohonneet kustannukset maksavat?

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Voisi sen sanoa ääneenkin, että veronkierto on laillista tiettyyn pisteeseen saakka.

Tuon vuoksi Kuntarahoituksen tase on aika lihava. Systeemihän on kunnille ja kuntalaisille hyvin edullinen, eikä velallisen tarvitse oikeastaan murehtia vipistä lainkaan. Korkotasokin on varmaan neuvoteltavissa, jos kannattavuus jostain syystä notkahtaa.

Kuntarahoitus ei tarvitse paljoa pääomaa, kun se voi vivuttaa huolella tyhjästä rahaa. Kuntakin voi hinnoitella kiinteistön hinnan niin korkeaksi, mitä siitä tuloja tulee, eli koko ympyrässä ei makseta mitään muuta kuin palkkaverot. Ei edes alvia tule tilitettäväksi paljon mitään.

Jos veronkierto jossain on hyvästä, niin tässä kohtaa ehdottomasti. Sillä moni kunta säästyy veroäyrin nostolta.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Nyt en kyllä itse huomaa tuota säästöä.

Nyt kunta toimii pankkina ja saa lainastaan korkeampaa korkoa kuin itse maksaa, eli saa voittoa. Kuntalaisen kannalta taas esim. vesilaitos joutuu ottamaan nuo kohonneet korot huomioon ja hinnoittelee tuotteensa hinnan siten korkeammaksi. Kuntalainen siis maksaa vedestään korkeampaa hintaa kuin silloin, jos yhtiöittämistä ei olisi tehty. Käytännössä kuntalaisen verot nousevat. Tämä sama on odotettavissa myös liikenteen yhtiöittämisessä, mutta onhan eri asia maksaa maksuja kuin veroja ;)

Veroäyri ei ehkä nouse, mutta kuntalaisen kulut kylläkin.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari Vastaus kommenttiin #51

Mielestäni tuossa tapahtuu hiukan monimutkaisempi puljaus. Nythän vesilaitos saa kunnalta lainan, jota sen ei tarvitse lyhentää, sanotaan kymppimilli. Kunta saa siitä kiinteän 600 000 euron korkotuoton joka vuosi, mistä se ei maksa veroa. Vesilaitosyhtiö puolestaan saa vähentää korkokulut omassa verotuksessaan.

Jos vesilaitos lainaisi saman rahan pankista, se maksaisi pankille saman koron 600 000 ja lisäksi lyhennystä vaikkapa 20 vuoden laina-ajalla 500 000 vuodessa. Nyt sen pitäisi siis hinnoitella tuo lyhennys vesimaksuun. Sekään ei riitä, koska vesimaksussa on myös arvonlisävero. Jos oletetaan, että vesilaitoksen arvonlisäverolliset ostot ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin vesimaksujen sisältämä arvonlisävero, se ei maksa edes arvonlisäveroa tai saa jopa palautusta. Korkoihinhan ei sisälly alvia kumpaankaan suuntaan.

Yhtälö merkitsee siis kunta win - asiakas win - valtio loose.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #52

Pähkäilläänpä vielä.

Nyt kunta siis myy tietyn omaisuuden vesiyhtiölle ja yhtiö maksaa kaupan ottamalla kunnalta lainan. Kunnan saamat vesitulot ja menot siirtyvät yhtiöön. Oletetaan, että vesilaitos on kunnan omistuksessa tehnyt nollatulosta myymällä 100 ja kuluttamalla 100 ja vesilaitos on velaton, joten verovaroja ei siihen mene. Vesilaitoksen asiakkaat siis maksavat koko toiminnan maksussaan. Kaikki säilyy muuten ennallaan, mutta nyt kunnalle pitää maksaa lainaa aikaisemmasta poiketen, sovitaan 6 yksikköä. Miten tuo hoidetaan korottamatta hintoja, sillä lisäkuluhan tuo on yhtiölle? Kunta tuskin pudottaa vastaavasti veroja.

Voisihan tähän sotkea vielä muitakin elementtejä, kuten kunnan jäljellä olevia lainoja ko. laitoksesta, mutta menisi entistä sekavammaksi.

Onko aivoni solmussa vai miksi näen asian näin?

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari Vastaus kommenttiin #54

No tuossa mielessä asiakkaan kustannus tietysti nousee, ellei kunnan veroäyriä lasketa siksi, että vesihuolto poistui sen omista vastuista.

Olet siis aivan oikeassa, mutta nousisi vielä rutkasti enemmän ilman tuota vastaavaa puliveivausta, mitä valtio nyt tekee oman omaisuutensa kanssa.

Kroonisesta rahapulastahan tuo johtuu ja mikään ei tule riittämään.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #55

Timo arvostan suuresti toimintaasi yhteisen hyvän nimissä, ja senhän sinä tiedät.

Harvoin on ihmisiä, jotka toimivat noin kuin sinä toimit. Kiitos.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #55

Ei tuo puliveivaus oikeastaan muuta mitään.

Ilman noita korkoja tilanne olisi sama kuin vaihtaisi rahaa vasemmasta taskusta oikeaan. Mikäli laina rahoittavalta taholta olisi kunnan, niin tietenkin sen pitäisi maksaa sekä lyhennys, että korko. Vaikka nyt sitten laitos myytäisiin ilman ko. velkaa, niin silti kunta sitä lyhentäisi. Tilanne muuttuisi niin, että kunta hinnoittelisi maksamansa koron antamassaan lainassa yhtiölle. Mikäli yhtiö ottaisi lainaa markkinoilta, niin lyhennykset ja korko vaadittaisiin. Kunta voi antaa lyhennysvapaita vuosia yrityksille, mutta mikäli lainaa otetaan kunnan kautta, niin kyllä kunta noita lyhennyksiä maksaa. Tätä tarkoitin tuolla aikaisemmin mainitsemallani kirjanpitokikkailulla.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari Vastaus kommenttiin #58

Eihän se mitään muutakaan kuin sen että taseet hämärtyy entisestään, eikä kukaan saa enää selvää, mihin kaikki rahat katoavat.

Asiakas saa vain entistä useammalta taholta laskuja ja verot nousevat kaikesta huolimatta.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #59

Tällä kaikella sanomisellani yritän tuoda esiin sen, että valtion ja kuntien yhtiöittäminen itsessään ei tuo mitään rahallista etua kansalaisille. Käytännössä rahallisen edun saavuttamiseksi yhtiöiden tulisi pystyä toimimaan kustannustehokkaammin kuin ko. tahot. Onko yhtiöiltä odotettavissa kustannustehokkaampaa toimintaa? Voi olla, mutta on muistettava yhtiön perustavoite, tuottaa voittoa omistajilleen. Valtio ja kunnat taas toimivat kuin taloyhtiö, homman on toimittava ja kulujen on oltava halutun palvelutason mukaiset.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari Vastaus kommenttiin #60

Mitä tuossa matkan varrella olen tuottanut erinäisiä palveluja molemmille puolille, niin enpä ole suuria eroja toiminnan tehokkuudessa havainnut. Siellä on kuntapuolella ihan yhtä työlleen omistautuneita kuin yksityiselläkin.

Rakenteet nyt vain on sellaiset, että kannattaa pitää mahdollisimman vähän porukkaa töissä ja kuvitella sen olevan tehokkaampaa. Sitten nostetaan veroja rankasti, jotta toisille voi maksaa tekemättömyydestä. Ne pari tuhatta perustulokokeilussa olevaa ovat varmaan tyytyväisimmät, kun satunnaiskeikat lisää tuloja ilman paperisotaa. Muita sellainen rankaisee.

Ja voittohan on voitto juuri siksi, että se lisätään omakustannushinnan päälle.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #61

Berner taitaa olla keksinyt jonkin uuden ikiliikkujan, kun lupailee, että kansalaisten kulut ei nouse.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Nyt kun mainitsit vesilaitokset, niin nämä ollaan varmasti seuravaksi yksityistämässä massiivisen korjausvelan takia. Suomen vesijohtoverkko on 95% rakennettu Kekkosen aikana ja peruskorjaukset ovat odottamassa parempia aikoja tai rahakasta maksajaa joka osaa pumpata voitot kotiin.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Joo, varsinkin pakkaskaudella vesi tuppaa lentämään milloin missäkin kadunkulmassa ja niitä revitään auki tämän tästä.

On selvää, että noista ei kaikissa tapauksissa selvitä pelkillä myyntituloilla, vaan kyllä siellä velkasaldo on kasvamaan päin.

Toimituksen poiminnat